DD – Entorn virtual d’aprenentatge

[Aquest projecte ja està implementat en fase pilot en centres de la ciutat de Barcelona]

 

Infraestructura àgil, auditable, interoperable i integral per a l’activitat digital quotidiana (a l’educació)

Entre el 80 i el 95% de les dades, activitats en entorn digital i continguts dels europeus es generen i emmagatzemen en núvols de Big Tech no europeus. Això afecta no només la sobirania de les persones, sinó, com a societats, també la possibilitat d’innovar i investigar.

Per l’àmbit educatiu a Espanya, a Catalunya, i més precisament a la ciutat de Barcelona, la nostra organització (Xnet) ja té en marxa el Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació conjuntament amb les famílies i els centres promotors i en col·laboració amb l’Ajuntament.

El 2019, diverses famílies de Barcelona es van activar alertades pel fet que la digitalització dels centres educatius de les seves filles i fills s’estava duent a terme únicament per instruments en què les dades i els continguts eren gestionats per Big Tech i sense cap altra opció sòlida proposada. Per tot això, junts amb algunes de les famílies afectades vam dissenyar el Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació que incloïa una eina digital integral substitutòria, el “DD”. Vam presentar el pla a les institucions i l’Ajuntament de Barcelona va accedir a generar la licitació perquè algunes empreses poguessin incorporar-se al pla per desenvolupar el codi proposat.

Actualment s’està implementant a 11 centres de Barcelona i estem començant col·laboracions amb País Basc, França, Alemanya, Dinamarca…
Els hackers diuen que no cal resoldre els problemes dues vegades.
En realitat, no vam inventar la roda: les eines necessàries per crear alternatives ja existeixen, però necessitem el compromís institucional per millorar-les i posar-les a nivell de les Big Tech. És completament possible.

EL DD és l’ assemblatge de programari auditable existent i àmpliament consolidat, programari com ara Nextcloud, Moodle, Big Blue Button, WordPress, Etherpad i altres.

L’objectiu és generar un codi públic auditable, àgilment usable com a les eines actuals, interoperable i sobirà.

És possible i funciona. Ara toca a les institucions implementar-lo massivament i donar-li robustesa.

Demanem que es constitueixi un consorci europeu intranacional al voltant d’aquest codi perquè sigui el codi públic europeu per als serveis públics.
 

Per saber-ne més:
Manual d’ús
Història
Codi font