Salta el contingut

Personalitzacions

Enllaços al Megamenú

El Megamenú te dues parts:

Els enllaços externs del Megamenú es poden modificar fent servir la interfície a https://admin.DOMINI, els enllaços interns no.

En ambdós casos es pot fer aprovisionament o personalització avançada d'aquests enllaços fent servir els fitxers custom/menu/custom.yaml i custom/menu/system.yaml.

Un exemple d'aquests fitxers, i el seu contingut per defecte es troba a custom.sample/menu/custom.yaml i custom.sample/menu/system.yaml.

custom/menu/system.yaml

Pel fitxer custom/menu/system.yaml cal tenir en compte que en funció dels valors de href i i la presència o absència de subdomain, els enllaços es generen de manera diferent.

També cal tenir en compte que les adreces relatives han de començar amb / o #.

# Exemple de apps_internal a custom/menu/system.yaml
apps_internal:
# Això resulta en un enllaç https://moodle.DOMINI/ADREÇA
- subdomain: moodle
 href: /ADREÇA
 icon: fa fa-graduation-cap
 name: Aules
 shortname: courses
# Això resulta en un enllaç https://ADREÇA_EXTERNA
# perquè href és un enllaç absolut
- href: https://ADREÇA_EXTERNA
 icon: fa fa-book
 name: Manual
 shortname: manual
# Això resulta en un enllaç https://DOMINI/ADREÇA_DOMINI_PRINCIPAL
- href: /ADREÇA_DOMINI_PRINCIPAL
 icon: fa fa-rss
 name: Quant a
 shortname: about

Peu de pàgina en el login

El peu de pàgina fa part del tema de login de Keycloak, per tal de modificar-lo, cal fer servir un tema amb base 'dd'.

Per facilitar-lo, al directori dd-sso/docker/keycloak/themes trobem:

 • dd-custom: un directori buit, el que posem aquí Keycloak ho interpretarà com un nou tema dd-custom.
 • dd-custom.sample: un exemple de com es prepararia el tema dd-custom, per tal de reemplaçar el footer.

Així doncs, per personalitzar el footer, copiarem el contingut de dd-custom.sample a dd-custom, i editem dd-custom/login/dd-footer.ftl d'acord amb les nostres necessitats.

Un cop fet això, a la interfície d'administració de Keycloak haurem de triar dd-custom com a tema d'inici de sessió a:

https://sso.DOMINI/auth/admin/master/console/#/realms/master/theme-settings

Nota: el directori dd-custom no s'actualitzarà mai, és responsabilitat vostra revisar els canvis al tema dd i al directori dd-custom.sample per tal de mantenir la compatibilitat amb els vostres canvis.

Integració amb altres eines

És possible integrar el DD amb altres eines, vegeu la secció d'integracions.