Salta el contingut

Instruccions post-instal·lació

Tot i que l'instal·lador automatitza la majoria de les configuracions, encara és necessari fer alguns passos de forma manual.

Accessos sense SAML

Un cop instal·lat es pot accedir als serveis sense SAML, per exemple per finalitzar o comprovar alguna configuració.

Les dades d'inici de sessió es troben a dd.conf.

Servei Variables Login sense SAML
Moodle MOODLE_ADMIN_* https://moodle.DOMINI/login/index.php?saml=off
Nextcloud NEXTCLOUD_ADMIN_* https://nextcloud.DOMINI/login?direct=1
Wordpress WORDPRESS_ADMIN_* https://wp.DOMINI/wp-login.php?normal
Keycloak KEYCLOAK_* https://sso.DOMINI/auth/admin/master/console
Admin DDADMIN_* https://admin.DOMINI

Usuari SAML per fer proves

Per poder comprovar tots els serveis cal crear el primer usuari SAML. Això es fa en l'aplicació admin.

 • anar a https://admin.DOMAIN
 • crear un grup, per exemple: "docents"
 • clic al botó d'administration Resync
 • anar a groups i verificar que apareix
 • anar a users i crear l'usuari "docent01" del grup "docents" amb role "teacher"

Activar WAF

Si així ho volem, podem activar el Web Application Firewall/Modsecurity seguint aquestes instruccions.

Plantilles Nextcloud (Opcional)

Opcionalment, si voleu configurar les plantilles per tots els usuaris:

Integració Moodle-Nextcloud

La integració Moodle-Nextcloud no està automatitzada i cal seguir aquests passos en finalitzar la instal·lació de DD.

Crear client OAuth en Nextcloud

 • Name: moodle
 • URI: https://moodle.test1.digitaldemocratic.net/admin/oauth2callback.php

Es crea un Id Client i un Secret que cal afegir en el oAuth2 de Moodle.

Crear servei OAuth2 a Moodle

https://moodle.test1.digitaldemocratic.net/admin/tool/oauth2/issuers.php

Crear nou servei Nextcloud

Configurar amb aquestes dades:

 • Name: Nextcloud
 • Client Id: Id Client
 • Client Secret: Secret
 • [OK] Autenticar solicituts de token a través de encapçalats HTTP
 • URL base de servici: https://nextcloud.test1.digitaldemocratic.net

Per provar que funciona donem a la següent icona

I seguim els passos d´autenticació que ens marca Nextcloud. Si apareix el Tic verd, estaria ben configurat.

Activar repositori en Moodle

 1. Cal anar a 'Manage repositories' https://moodle.test1.digitaldemocratic.net/admin/repository.php

Activar i posar visible

Anar a Settings del Repositori Nextcloud

Activar les dues opcions i salvar

Crear una instància del Repositori

 • Name: Nextcloud
 • Issuer: Seleccionem l'oAuth2 que hem creat anteriorment
 • Folder: ''
 • Supported files: Internal y External
 • Return typ: Internal

[DESAR CANVIS]