Salta el contingut

Instal·lació

Requisits

Distribució de Linux, principalment basada en Debian capaç d'executar docker-compose v1.28 o més nova.

Configuració

És convenient familiaritzar-se amb les configuracions disponibles a dd.conf.sample, que és el principal lloc de configuració.

La instal·lació modifica el fitxer dd.conf per dd.conf.sample (el substitueix). Idealment inicialitza les variables des de la comanda dd-install.sh:

> DD_NETWORK_MTU=1450 ./dd-install.sh

Interactivament

Podem fer servir l'script dd-install.sh sense arguments per procedir amb la instal·lació interactiva.

L'instal·lador de la línia de comandes farà totes les preguntes necessàries per realitzar la instal·lació.

Un cop finalitzada la instal·lació podem procedir amb la post-instal·lació.

Exemple interactiu

# We obtain dd-install.sh
> wget https://dd-work.space/docs/dd-install.sh -O dd-install.sh
# Make it executable
> chmod +x dd-install.sh
# And run it
> ./dd-install.sh
Interactive install detected!
Please follow the instructions carefully:

Under which DOMAIN will you install DD? example.org


You will need to setup DNS entries for:
- [ ] moodle.dd.004.es
- [ ] nextcloud.dd.004.es
- [ ] wp.dd.004.es
- [ ] oof.dd.004.es
- [ ] sso.dd.004.es
- [ ] pad.dd.004.es
- [ ] admin.dd.004.es
- [ ] api.dd.004.es
- [ ] correu.dd.004.es


What is the short title of the DD instance? [DD]
What is the full title of the DD instance? [DD] DD at example.org
Do you want to use Let's Encrypt certificates? [Y/n] Y
Which email will you use for Let's Encrypt notifications? letsencrypt@example.org
Generate a certificate for example.org? (neds the DNS entry) [y/N] N
Path to the logo's PNG file (optional):
Path to the background's PNG file (optional):
About to install with following information:

DOMAIN=example.org
TITLE_SHORT=DD
TITLE=DD at example.org
LETSENCRYPT_DNS=example.org
LETSENCRYPT_EMAIL=letsencrypt@example.org
LETSENCRYPT_DOMAIN_ROOT=false

Custom logo in PNG (if requested):
Custom background in PNG (if requested):
Is this correct? proceed with the install? [Y/n] Y
Logos Opcionalment es poden indicar els logos ubicant els fitxers .png al servidor i indicant la seva ruta quan l'instal·lador les demana.
Certificat preexistent Tens la posibilitat d'utilitzar el teu propi certificat, ja sigui wildcard o bé SAN. Pots llegir-ne mes a l'apartat [wildcard](wildcard.ca.md).

Automatitzat

L'instal·lador accepta totes les variables del fitxer dd.conf.sample com a variables d'entorn del mateix nom però amb el prefix DD_ per distingir-les d'altres variables d'entorn.

Per exemple, la variable DOMAIN es pot pre-configurar per l'instal·lador amb la variable d'entorn DD_DOMAIN. Vegeu l'exemple automàtic tot seguit.

Si DD_DOMAIN està definit la instal·lació es fa de forma automatitzada amb la informació de les variables DD_* corresponents a les configuracions de dd.conf.sample. D'altra manera, amb DD_DOMAIN no definit, es procedirà de manera interactiva.

Tingueu en compte que per la instal·lació automatitzada, és necessari haver creat les entrades de DNS que apuntin al vostre servidor. A l'exemple interactiu més amunt, podeu consultar el llistat sencer d'entrades DNS.

Val la pena remarcar que aquesta forma d'instal·lació és succeptible de ser automatitzada amb eines d'aprovisionament, com ara Ansible, cdist o Puppet.

Un cop finalitzada la instal·lació podem procedir amb la post-instal·lació.

Exemple automàtic

> export DD_DOMAIN="example.org"
> export DD_TITLE="DD at example.org"
> export DD_TITLE_SHORT="DD"
> export DD_LETSENCRYPT_DNS="example.org"
> export DD_LETSENCRYPT_EMAIL="letsencrypt@example.org"
#
# 
# We obtain dd-install.sh
> wget https://dd-work.space/docs/dd-install.sh -O dd-install.sh
# Make it executable
> chmod +x dd-install.sh
# And run it
> ./dd-install.sh
Logos Opcionalment es poden indicar els logos ubicant els fitxers .png al servidor i apuntant les variables d'entorn DDIMG_LOGO_PNG i DDIMG_BACKGROUND_PNG a la ruta on es troben aquests fitxers.

Manualment

La instal·lació manual està documentada en el mateix dd-install.sh a partir de la línia:

#
# START MANUAL INSTALL
#

Hi trobareu comentaris de cada pas juntament amb les comandes respectives.

Un cop finalitzada la instal·lació podem procedir amb la post-instal·lació.