Salta el contingut

Documentació extra

Aquestes configuracions estan automatitzades i només existeixen a títol informatiu.

Configuració de Keycloak

Go to https://sso.DOMINI/auth/admin/master/console

THEMES

 • [ ] login theme: dd
 • [ ] account theme: account-avatar
 • [ ] internazionalization enabled: ON
 • [ ] default locale: ca

 • Configure -> Realm Settings -> Themes

Configurem d'aquest manera:

SECURITY DEFENSES

 • [ ] Canviar segona línia de Content-Security-Policy per: frame-src 'self'; frame-ancestors 'self' *.DOMAIN localhost; object-src 'none';

 • [ ] La última per: max-age=31536000; includeSubDomains

 • [ ] Save

CLIENT SCOPES

 • [ ] client scopes => mappers => role_list => Single Role Attribute: ON

CLIENT

 • [ ] Clients -> Account-console -> Settings -> Afegir a Valid Redirect URIs "https://moodle.DOMINI.net/" a més de la de wp "https://wp.DOMINI.net/"

EVENTS

CLIENTS / account

Afegeix URI de redirecció vàlids

 • [ ] https://moodle.DOMINIDELCENTRE/*
 • [ ] https://wp.DOMINIDELCENTRE/*
 • [ ] /realms/master/account/*
 • [ ] https://nextcloud.DOMINIDELCENTRE/*

Configuració Wordpress

Configurar el nickname de Wordpress:

Script:

var Output = user.getFirstName()+" "+user.getLastName();
Output;

Per a que et permeti tancar sessió de SAML des de Wordpress

Afegim aquests paràmetres:

/realms/master/account/* https://wp.DOMAIN/*

Guardem la configuració.

Configuració NextCloud

Email

 • Per configurar el email:

Cercles

 1. Per descarregar els Cercles: Aplicacions -> Aplicacions destacades -> Circles (Descarrega i activa)

 1. Ara sortirà un menú nou

 1. Tornem a la pantalla de paràmetres i anem a la secció de Administració -> "Treball en grup" o "Groupware":

O bé per linies de comandes:

docker exec -u www-data dd-apps-nextcloud-app php occ --no-warnings config:app:set circles members_limit --value="150"
docker exec -u www-data dd-apps-nextcloud-app php occ --no-warnings config:app:set circles allow_linked_groups --value="1"
docker exec -u www-data dd-apps-nextcloud-app php occ --no-warnings config:app:set circles skip_invitation_to_closed_circles --value="1

Altres configuracions

 1. Afegir la red de docker com a whitelist. Administració -> Seguretat

 2. Configurar plantilles OnlyOffice a Nextcloud

Donar a desar

Configuració WordPress

Plugin de Wordpress SAML2

1. Entrar com admin al WordPress (has d'estar amb la sessió tancada als altres entorns.): https://wp.\<domain>/wp-login.php?normal

2. Activar el plugin "OneLogin SAML SSO" i aplicar els canvis

Configuració de WordPress

Verificar que el plugin GenerateBlock i el tema GeneratePress estan instal·lats i activats.

 • Per configurar la hora i l'idioma