Rols i grups

Taula de continguts

Rols #

El rol és la funció que una persona exerceix en un lloc, en el nostre cas en els entorns de Moodle, Nextcloud i WordPress. Venen per defecte i n’hi ha tres assignacions:

 • Student (Alumne)
  Pot accedir i participar a cursos.
 • Teacher (Professorat)
  Pot crear cursos, administrar-los i agregar continguts a aquests.
 • Manager (Administrador)
  Pot gestionar tots els cursos, crear categories i modificar inscripcions. Un administrador pot administrar les capacitats generals de les funcions mitjançant: Administració > Administració del lloc > Usuaris > Permisos > Definir funcions.
  Aquest és el lloc per a agregar rols personalitzats o modificar rols existents. La pestanya “Administrar rols” permet a l’administrador del sistema editar qualsevol de les més de 350 capacitats diferents associades amb qualsevol rol. “Permetre assignacions de rols“, “Permetre anul·lacions de rols” i “Permetre canvis de rols” contenen una matriu que permet que un rol específic funcioni amb altres rols específics.

Podrem trobar més informació a Gestió de rols

En l’entorn de WordPress existeixen unes matisacions en els tipus de rol.

Grups #

Una de les utilitats dels grups és per crear classes (Ex. 1º ESO, 2º ESO…). Dins del compte d’administració, haurem de fer clic a la secció de “Groups“. Ens apareixerà un llistat de tots els grups que estan creats.

Crear grups #

Per crear un grup haurem de fer clic al botó “Add new” situat a la part superior dreta de la nostra pantalla.

Ens apareixerà la següent finestra emergent:

S’hauran d’emplenar els següents camps:

 • Name: Nom amb el qual es vol anomenar al grup. (Camp obligatori).
 • Description: Petita descripció del grup. (Camp obligatori).
 • Select parent group: Podrem assignar-li un grup pare/mare al grup que estem creant.

Exemple:

 1. Haurem de crear els grups pare/mare per posteriorment poder assignar-los subgrups. (Batxillerat)
 2. Crearem el subgrup. (Batxillerat alumnes)
  • Assignar-li el grup pare/mare al subgrup.
 3. Fer clic en el botó “Create group“.

Un cop emplenades les caselles farem clic al botó “Create group“.

En el cas que no es visualitzi el grup que acabem de crear farem clic a “Resync” per refrescar la pàgina.