Personalitzar els links del bloc inferior del Megamenú

El bloc inferior del Megamenú és un espai reservat perquè els centres puguin incorporar enllaços a webs i funcionalitats externes al DD, com el web del centre o un diccionari o el que es desitgi.

Per afegir enllaços personalitzats en aquests bloc del Megamenú, cal anar a l’administrador del DD. Ho podrà fer, per tant, l’usuari del centre que tingui permisos d’administració.

Per accedir a la part d’administració es fa servir el subdomini admin, per exemple: https://admin.DOMINIDELCENTRE. Inserim l’usuari i la contrasenya específica per fer servir aquesta aplicació:

Log in

En entrar, accedirem al panell d’administració:

Al menú de l’esquerra seleccionem l’apartat Customization:

I a la secció de Custom menú podem actualitzar el nom de la icona (Name), l’enllaç al qual volem enllaçar (URL) i la icona que volem que aparegui al Megamenú (Icon):