Crear una sala de reunions

Quan accedim per primera vegada a l’eina de Nextcloud per crear sales de conferències (el BigBlueButton (BBB) és una aplicació integrada a Nexcloud) veurem la pantalla d’aquesta manera.

crea sala de reunions

Per crear una sala de reunions nova, posarem un nom a la sala de reunions i farem clic al botó boto crear sala

Podrem veure com s’ha creat la nova sala, que ja apareixerà a la nostra llista.

Un cop creada podrem editar la configuració de la sala de reunions. En aquest pas haurem d’anar amb compte donant o restringint permisos d’accés.
Aquesta eina és molt útil també per crear reunions amb gent externa al centre, per exemple tutories amb els pares.