Personalitzar el logo i la imatge de fons del DD: Logo image i Background image

Es pot canviar el nom, l’URL i la icona de les aplicacions del menú.

  1. Logo Image
    El logotip de la vostra organització apareixerà a la barra superior de tots els entorns laborals democràtics digitals i a la pàgina d’inici de sessió.
  2. Background Image
    La imatge de fons de la vostra organització apareixerà a la pàgina d’inici de sessió de Digital Democràtic.