Funcions amb el calendari

Per poder anotar una reunió en el nostre calendari, haurem d’enganxar l’URL de la videoconferència en el dia que vulguem.

  1. Copiar URL d’una videoconferència en l’entorn de treball del BigBlueButton.
  2. En el nostre calendari crear un esdeveniment nou i enganxar l’URL de la videoconferència en “Afegir una descripció“.
  3. Aquest esdeveniment el podrem compartir si o volem.