Consultar els resultats d’un formulari

Un cop hem creat el nostre formulari, aquest queda guardat al menú “Els vostres formularis” i podrem realitzar diferents accions amb ell: compartir-lo i/o publicar-lo perquè el responguin els usuaris, consultar les respostes existents, configurar-lo, etc.

 1. Menú icona ““.
 2. Resultats.
 3. Compartir enllaç.
 4. Configuració.

Per consultar les respostes i resultats d’un formulari, haurem de clicar el botó 2 de la imatge anterior: “Resultats“. Se’ns obrirà per defecte la pestanya de “Resum“. Desglossament de les parts.

 

 1. Nombre de formularis rebuts (Contestats).
 2. Resum. Full de resum amb totes les preguntes i les seves respostes rebudes (número 5).
 3. Respostes. Full amb totes les preguntes i amb les seves respostes de cada participant que les ha respost, indicant també la data i l’hora en què es va respondre.
  Donant l’opció de suprimir el bloc de respostes d’un participant en particular.
 4. Menú d’opcions
  1. Desa en format CSV a Fitxers.
   Per obrir el document des de l’entorn de treball “Fitxers“, ens situarem damunt del nom del document que volem obrir i farem clic amb el botó dret del nostre ratolí. Se’ns mostraran una sèrie d’opcions, seleccionarem “Obrir amb ONLYOFFICE“.Se’ns obrirà l’editor i es mostrarà una finestra que ens donarà a triar diferents opcions de visualització del fitxer CSV, triarem “Altres” i en la casella del costat escriurem una coma “,“.D’aquesta manera veurem el llistat per columnes.
  2. Baixa en format CSV.
   Se’ns descarregarà un fitxer al nostre ordinador, quan l’obrim amb l’eina ONLYOFFICE, ens demana que triem una opció per visualitzar el fitxer CSV, haurem de triar “Delimitador/Coma“.
   D’aquesta manera veurem el llistat per columnes.
  3. Suprimeix totes les respostes.
 5. Bloc de pregunta i resposta. Segons en la pestanya que ens trobem: “Resum” o “Respostes”  la visió i la informació que rebrem serà diferent.
  • Resum.
   • Pregunta formulada.
   • Tipus de pregunta.
   • Totes les respostes possibles, amb el seu nombre i percentatge de participants que han elegit cadascuna d’elles.
  • Respostes.
   • Nom del participant.
   • Menú d’opcions. Se’ns dona l’opció de suprimir de manera individual el formulari dels participats.
   • Data i hora de quan el participant va omplir el formulari.
   • Preguntes amb les respostes que ha introduït el participant en particular.