Administració

Per accedir a la part d’administració es fa servir el subdomini admin:
https://admin.DOMINIDELCENTRE
Aquesta aplicació web serveix per administrar els comptes dels usuaris i personalitzar els elements del menú, els logos i la informació legal.
Interactua amb totes les aplicacions, sincronitza la informació d’usuari i centralitza tota la gestió de comptes d’usuari des d’un únic punt.

 

 
 

Es necessita un usuari i password específic per fer servir aquesta aplicació.

 

 

Log in