Gestionar les llistes blanques de correus del centre

 
 

La gestió de les llistes blanques dels correus del centre no es fa des de l’Admin però, com és una configuració inicial de l’entorn, encara que la pugui fer tot el professorat, l’expliquem en aquest apartat del Manual DD

Per defecte el sistema de correu només permet enviar i rebre emails a comptes interns del centre. No obstant això, existeix l’opció de permetre la comunicació amb altres comptes externs, per exemple, famílies, col·laboradors o institucions.
Per permetre la comunicació amb correus externs caldrà permetre explícitament cada compte extern amb el qual es vulgui permetre la comunicació.
En el DD, només els comptes amb permís ‘manager’ tenen accés a aquesta funcionalitat.

 

 
 

El compte de correu DD té una configuració gestionable des de la propia eina DD i una altra configuració externa, que és la que necessites saber per a fer l’acció que ens ocupa.
Per accedir a les dades de configuració externa has d’anar a l’enllaç:
http://correu.DOMINIDELCENTRE i posar l’usuari i la contrasenya.

 

 

Un cop a dins de l’entorn de configuració externa del correu, has d’anar a la pestanya: “Destinataris Permesos” -> “Veure Tots“, on podràs consultar els comptes ja permesos.
Pots utilizar el cercador per a esbrinar si un compte en concret ja ha estat afegida. Per a afegir nous comptes al llistat fes clic en: “Destinataris Permesos” -> “Afegir“. Podràs afegir massivament múltiples comptes.
Els formats permesos són:

  • John Doe <jdoe@example.com>
  • “John Doe” <jdoe@example.com>
  • jdoe@example.com (John Doe)

Per a eliminar comptes del llistat fes clic en: “Destinataris Permesos” -> “Eliminar“.
Pots eliminar de manera massiva mútliple comptes inserint-les en el formulari, un compte per cada línia