Accedir al Calendari

El botó “Calendari” del Megamenú és el que dóna accés al nostre calendari (que funciona amb la tecnologia de software lliure Nextcloud).

L’aplicació Calendari de Nextcloud funciona amb altres aplicacions de calendaris amb la qual es poden sincronitzar els seus calendaris i esdeveniments de Nextcloud.

Quan accediu per primera vegada a l’aplicació Calendari, es crea un primer calendari predeterminat etiquetat com a “Personal“. A aquest calendari podem sumar calendaris addicionals en funció de les nostres necessitats.

1. Crear esdeveniments #

Expliquem a grans trets com es crea un nou esdeveniment. Si voleu entrar en més detall, trobareu més informació en el punt “Crear un nou esdeveniment“, dins del tema “Administrar esdeveniments“.

Per crear un esdeveniment, només haurem de prémer sobre “Esdeveniment nou”.

Ja podrem omplir les dades del petit formulari que apareixerà a la pantalla.

2. Crear un nou calendari #

Expliquem a grans trets com es crea un calendari nou. Si voleu entrar en més detall, trobareu més informació en el punt “Crear un nou calendari“, dins del tema “Administrar els calendaris“.

Fent clic a la icona “+” apareix una finestra que ens ofereix 3 opcions:

  1. Calendari nou.
  2. Nou calendari amb llista de tasques.
  3. Nova subscripció des de l’enllaç (només lectura). Sincronitza amb altres calendaris