Editar una activitat o recurs

Un cop hem creat una activitat o un recurs haurem d’editar-lo. Cada una d’elles tindrà una edició diferent. Aquestes són totes les opcions d’activitats i recursos que podrem afegir a un curs:

A continuació explicarem en detall cadascuna d’elles.

Activitats #

Assistència #

 

El mòdul d’activitat d’assistència permet a un professor prendre nota de l’assistència a les classes i els estudiants els permet el seu propi registre d’assistència.

El professor pot crear diverses sessions i pot marcar l’estat d’assistència com a «Present», «Absent», «Tard», o «Justificat», o modificar els estats per adaptar-se a les seves necessitats.

Els informes estan disponibles per a tota la classe o per als estudiants individualment. Per més informació

Fòrum #

 

El mòdul d’activitat de fòrum permet que els participants mantinguin debats asíncrons, és a dir, debats que s’estenen durant un període de temps llarg.

Hi ha diversos tipus de fòrum per escollir, com ara un fòrum estàndard on tothom pot iniciar un debat nou en qualsevol moment; un fòrum en què cada estudiant pot iniciar únicament un sol debat; o bé un fòrum de preguntes i respostes en què els estudiants han d’enviar obligatòriament un missatge abans no puguin veure els missatges dels altres estudiants. Un professor pot permetre l’enviament de fitxers adjunts als missatges del fòrum. Les imatges adjuntes es mostren dins del missatge.

Els participants poden subscriure’s a un fòrum per rebre notificacions quan hi hagi missatges nous. El professor pot establir el mode de subscripció a voluntari, obligatori o automàtic, o bé impedir la subscripció completament. Si cal, es pot impedir que els estudiants enviïn més d’un cert nombre de missatges en un determinat període de temps; això evita que algú monopolitzi els debats.

Els missatges del fòrum poden ser puntuats, sigui per professors o bé pels estudiants mateixos (avaluació entre iguals). Aquestes puntuacions es poden agregar per formar una qualificació final que apareixerà al llibre de qualificacions.

Els fòrums tenen diverses utilitats, com ara:

 • Un espai social on els estudiants es poden conèixer.
 • Per a anuncis del curs (usant un fòrum de notícies amb subscripció obligatòria).
 • Per discutir els continguts del curs o materials de lectura.
 • Per prosseguir en línia alguna qüestió que hagi sorgit prèviament en una sessió presencial.
 • Per a debats entre professors (fent servir un fòrum ocult).
 • Com a centre d’ajuda on tutors i estudiants poden oferir consells.
 • Com a àrea de suport personalitzada per establir una comunicació privada entre el professor i un estudiant (utilitzant un fòrum amb grups separats i un sol estudiant per grup).
 • Per a activitats d’extensió; per exemple, proposar reptes als estudiants per tal que hi reflexionin i hi proposin solucions. Per més informació

H5P #

 

H5P és l’abreviatura de paquet HTML5: Contingut interactiu com ara presentacions, vídeos o altres elements multimèdia, preguntes, qüestionaris, jocs i més. L’activitat H5P habilita que es puguin carregar continguts H5P i afegir-los a un curs.

Qualsevol intent d’una pregunta es puntua de manera automàtica, i la qualificació es registra al llibre de qualificacions. Per més informació

Retroalimentació #

 

El mòdul d’activitat de retroacció permet al professor crear una enquesta personalitzada per recollir la retroalimentació dels participants utilitzant diversos tipus de preguntes que inclouen opcions múltiples, de si/no o d’introducció de text.

Les respostes de la retroalimentació poden ser anònimes, si es vol, i els resultats es poden mostrar a tots els participants o es poden restringir només als professors. Qualsevol activitat de retroalimentació a la pàgina principal del lloc també pot ser completada pels usuaris no autenticats.

Les activitats de retroalimentació es poden utilitzar:

 • Per a valoracions del curs i per ajudar a millorar el contingut per a posteriors participants.
 • Per permetre als participants inscriure’s a mòduls del curs, esdeveniments, etc.
 • Per a enquestes a visitants sobre opcions de cursos, polítiques de la institució educativa, etc.
 • Per a enquestes contra l’assetjament escolar on els estudiants puguin informar sobre incidències de manera anònima.

Per més informació

BigBlueButtonBN #

 

BigBlueButtonBN us permet crear, dins de l’entorn de treball “Aules“(l’eina Moodle), enllaços a aules en línia i en temps real emprant BigBlueButton, un sistema de codi obert per a conferències web per a l’educació a distància.

Si utilitzeu BigBlueButtonBn, podeu indicar-hi el títol, la descripció, una entrada al calendari (la qual dona un interval de dates per unir-se a la sessió), els grups, i detalls sobre l’enregistrament de la sessió en línia. Per més informació

Glossari #

 

El mòdul d’activitat glossari permet als participants crear i mantenir una llista de definicions, com un diccionari, o recollir i organitzar els recursos o la informació.
Un professor pot permetre que els fitxers s’adjuntin a les entrades del glossari. Les imatges adjuntes es mostren a l’entrada. Les entrades es poden cercar o explorar per ordre alfabètic o per categoria, data o autors. Les entrades poden ser aprovades per defecte o requerir l’aprovació d’un professor abans que siguin visibles per a tothom.
Si està activat el filtre d’enllaços automàtics al glossari, les entrades estaran connectades de forma automàtica, on les paraules i/o frases dels conceptes apareixeran dins el curs.
Un professor pot permetre comentaris a les entrades. Les entrades també poden ser valorades pels professors o els estudiants (avaluació entre iguals). Les qualificacions poden ser agregades per formar una qualificació final que es registrarà al llibre de qualificacions.
Els glossaris tenen molts usos, com ara:

 • Una llista col·laborativa de termes clau.
 • Un espai per «donar-se a conèixer» on els nous estudiants afegeixen el seu nom i les seves dades personals.
 • Un recurs de «consells pràctics» de les millors pràctiques en un tema pràctic.
 • Una àrea d’intercanvi de vídeos útils, imatges o arxius de so.
 • Un recurs de revisió de fets per recordar.

Per més informació

Qüestionari #

 

El mòdul de qüestionaris permet al professor crear qüestionaris amb preguntes de diversos tipus, com ara d’opció múltiple, vertader/fals, aparellament, resposta breu i numèriques.

El professor pot permetre múltiples intents del qüestionari, amb les preguntes barrejades o escollides a l’atzar d’entre un banc de preguntes. Es pot establir un límit de temps.

Cada intent es puntua automàticament, amb l’excepció de les preguntes de tipus «resposta oberta», i la nota es registra al llibre de qualificacions.

El professor pot decidir si es mostren als alumnes (i quan) comentaris, retroacció i les respostes correctes.

Els qüestionaris es poden utilitzar:

 • Com a exàmens del curs.
 • Com a mini test després de tasques de lectura, o al final d’un tema.
 • Com a examen de repàs si s’utilitzen preguntes de qüestionaris anteriors.
 • Per oferir retroacció immediata sobre les capacitats de l’alumne.
 • Per a l’autoavaluació.

Per més informació

Tasca #

 

El mòdul d’activitat tasca permet al professor comunicar les instruccions, recollir els treballs i proporcionar qualificacions i retroacció.

Els estudiants poden enviar qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de processador de textos, fulls de càlcul, imatges o clips d’àudio i vídeo. Alternativament, o a més a més, la tasca pot requerir que els estudiants teclegin el text directament a l’editor de text. Una tasca també pot utilitzar-se per recordar als estudiants les tasques del «món real» que han de completar fora de línia, com ara obres d’art, i, per tant, que no requereixen cap mena de contingut digital. Els estudiants poden enviar el treball de manera individual o com a membres d’un grup.

En la revisió de les tasques, els professors poden deixar comentaris i pujar fitxers de retroacció, com ara trameses corregides de l’estudiant, documents amb comentaris o retroacció d’àudio parlat. Les tasques poden qualificar-se amb una escala numèrica o personalitzada o amb un mètode de qualificació avançada, com ara una rúbrica. Les qualificacions finals es registren en el butlletí de qualificacions. Per més informació.

Un cop creada la tasca, s’obrirà una pantalla on podrem editar els paràmetres generals, a continuació veurem les noves funcionalitats.

S’obrirà el repositori de fitxers si prenem el botó “+ Crear Fitxer a NextCloud“.

En aquest repositori podrem crear diferents tipus d’arxius.

Una vegada creat l’arxiu podrem prémer la icona de fitxers.

A la pestanya de NextCloud trobarem l’arxiu que hem creat prèviament.

Seleccionarem l’arxiu.

Una vegada seleccionat, l’arxiu es mostrarà a fitxers.

Ja podrem desar els canvis.

Recursos #

Àudio #

 

El mòdul d’àudio permet al professor proporcionar un àudio com a àudio del curs. Quan sigui possible, l’àudio es mostrarà a la interfície del curs; en cas contrari, es demanarà als estudiants que el baixin. L’àudio pot incloure àudios compatibles, per exemple, una pàgina HTML pot tenir imatges incrustades. Tingueu en compte que els estudiants han de tenir el programari adequat als seus ordinadors per obrir l’àudio. Es pot utilitzar un àudio, compartir presentacions fetes a classe, incloure un mini lloc web com a àudio del curs, proporcionar esborranys d’àudios de programes de programari perquè els estudiants els puguin editar i enviar-los per a l’avaluació.

Comparteix publicació #

Pàgina #

 

El mòdul de pàgina habilita que un professor creï un recurs de pàgina web utilitzant l’editor de text. Una pàgina pot mostrar text, imatges, so, vídeo, enllaços web i codi incrustat, com Google Maps.

Els avantatges de fer servir el mòdul de pàgina en lloc del mòdul de fitxer inclou el recurs de ser més accessible (per exemple, per als usuaris amb dispositius mòbils) i més fàcil d’actualitzar.

Per a grans quantitats de contingut, es recomana que es faci servir un llibre en lloc d’una pàgina.

Una pàgina pot utilitzar-se:

 • Per presentar els termes i condicions d’un curs o un resum del pla d’estudis del curs.
 • Per incrustar diversos vídeos o fitxers de so juntament amb un text explicatiu.

Per més informació

URL #

 

El mòdul URL permet al professor subministrar un enllaç web com a recurs docent. Es pot enllaçar a qualsevol cosa que estigui disponible lliurement en línia, com ara documents o imatges. L’URL no ha de ser la pàgina principal d’un lloc web; podeu copiar i enganxar els URL de pàgines particulars, o bé podeu emprar el selector de fitxers per escollir un enllaç a un repositori com Flickr, YouTube o Wikimedia (en funció de quins repositoris tingueu habilitats al vostre lloc Moodle).

Hi ha certes opcions de visualització per a l’URL, com ara incrustat o en una nova finestra, i opcions avançades per passar informació (com ara el nom de l’estudiant) a l’URL, si és necessari.

Tingueu en compte que els URL també es poden afegir a qualsevol altre recurs o activitat a través de l’editor de textos. Per més informació

Carpeta #

 

El mòdul de carpeta permet que el professor mostri un nombre de fitxers relacionats dins una sola carpeta, la qual cosa redueix el desplaçament per la pàgina del curs. Un fitxer comprimit es pot carregar i descomprimir per visualitzar-lo, o es pot crear una carpeta buida i enviar-hi els fitxers.

Una carpeta pot utilitzar-se:

 • Per a una sèrie de fitxers d’un tema; per exemple, un conjunt d’exàmens d’anys anteriors en format .pdf o una col·lecció de fitxers d’imatge, perquè els alumnes els emprin en els seus projectes.
 • Per oferir un espai compartit de càrrega de fitxers per als professors en la pàgina del curs (en aquest cas, s’ha de mantenir la carpeta oculta a fi que només els professors la puguin veure).

Per més informació

Fitxer #

 

El mòdul de fitxer permet a un professor proporcionar un fitxer com un recurs del curs. Sempre que sigui possible, es mostrarà el fitxer a la interfície de curs; en cas contrari, es demanarà als estudiants que el baixin. El fitxer pot incloure altres fitxers de suport; per exemple, una pàgina d’HTML pot tenir imatges incrustades.

Tingueu en compte que els estudiants necessiten tenir el programari adequat als seus equips per tal d’obrir el fitxer.

Un fitxer pot servir per:

 • Compartir presentacions utilitzades a classe.
 • Incloure un mini lloc web com un recurs dins del curs
 • Proporcionar plantilles o esborranys de documents de certes aplicacions (per exemple, .psd de Photoshop) de manera que els estudiants puguin editar-les i trametre-les perquè siguin avaluades.

Per més informació

Text lliure #

 

El recurs text lliure (o etiqueta) permet inserir textos i multimèdia entre els enllaços a activitats i recursos d’una secció a la pàgina principal del curs. Els textos lliures són molt versàtils i poden ajudar a millorar l’aparença d’un curs si s’utilitzen amb seny. Les etiquetes es poden fer servir:

 • Per a separar una llista llarga d’activitats amb subtítols o alguna imatge.
 • Per a mostrar un fitxer incrustat d’àudio o vídeo directament en la pàgina principal del curs.
 • Per a afegir una breu descripció en una secció del curs.

Per més informació

Vídeo #

 

El mòdul Vídeo permet al professor proporcionar un vídeo com a vídeo del curs. Quan sigui possible, el vídeo es mostrarà a la interfície del curs; en cas contrari, es demanarà als estudiants que el baixin. El vídeo pot incloure vídeos compatibles, per exemple, una pàgina HTML pot tenir imatges incrustades.

Tingueu en compte que els estudiants han de tenir el programari adequat als seus ordinadors per obrir el vídeo.

Es pot utilitzar un vídeo:

 • Compartir presentacions fetes a classe.
 • Incloure un mini lloc web com a vídeo del curs.
 • Proporcionar esborranys de vídeos de programes de programari perquè els estudiants els puguin editar i enviar-los per a l’avaluació.

Per més informació