Introducció al DD

DD és un entorn educatiu per a la digitalització integral dels centres.

Agrega i simplifica eines de codi auditable àmpliament consolidades en una única suite, amb l’objectiu que la sobirania de dades i els drets digitals de la comunitat educativa siguin respectats sense que per això, es perdi agilitat o calgui aprendre noves formes de treballar complicades.

La innovació que aporta aquesta solució és fer que totes les aplicacions treballin en equip.

DD forma part del Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació elaborat per Xnet i les famílies promotores. Sorgeix amb la voluntat d’evitar la datificació de les persones per part de grans tecnològiques o la dependència tecnològica a eines tancades. És la prova que la situació actual sigui inevitable.

DD és una eina per garantir l’autonomia tecnològica i la pluralitat tecnològica sobiranes i democràtiques dels centres educatius gràcies a les característiques següents:

 • Integració i usabilitat
  • Integra en una gestió unificada amb un únic inici de sessió (SSO) eines ofimàtiques, espai en el núvol, correu electrònic, videoconferències, entorn virtual d’aprenentatge, etc. amb un únic gestor d’usuaris que permet replicar l’estructura d’alumnes, professors i grups d’altres entorns. A més permet personalitzar ítems del menú, colors i imatges.
  • Se simplifica el comportament de les eines. Així la corba d’aprenentatge és molt petita per qui ve de les suites comercials més utilitzades.
 • Auditabilitat
  Per a saber què succeeix amb les nostres dades i continguts, auditar el codi ha de ser possible per a qualsevol persona que ho sàpiga llegir. Aquesta característica només la permet el programari lliure, ja que deixa el codi accessible. El codi de DD és un codi públic que es pot trobar aquí: https://gitlab.com/digitaldemocratic/digitaldemocratic. De la mateixa manera, seguim el principi de public money, public code (diners públics, codi públic), és a dir, el programari finançat públicament ha de posar-se a la disposició de tothom.
 • Segueix les llibertats que defineixen el software lliure
  Fer servir el programa amb qualsevol propòsit; estudiar com funciona el programa i modificar-lo, adaptant-lo a les necessitats; distribuir còpies del programa; millorar el programa i fer públiques aquestes millores per a tothom.
 • Interoperabilitat
  Es fan possibles les migracions i integracions entre eines, perquè els centres educatius puguin decidir realment la infraestructura digital que volen utilitzar i la puguin canviar lliurement. Tots els sistemes es despleguen en “contenidors”. Aquesta tecnologia permet oferir tots els serveis perquè siguin siguin també intercanviables per altres.
 • Sobirania de la comunitat educativa
  Les dades personals, els continguts, les comunicacions i totes aquelles informacions digitalitzades de l’alumnat, del professorat, de les famílies, de tota la comunitat educativa i del centre escolar, estan custodiats en servidors que decideixin i monitoritzin ells.
 • Incorpora manuals d’ús i plantilles, protocols perquè la comunitat educativa entengui i pugui respectar la protecció de dades, ja que li és beneficiosa: avisos legals, els mòduls d’autorització d’activitats i els contractes amb proveïdors externs.

Aquí teniu un llistat d’alguns dels softwares que hem integrat:

 • Moodle
  És l’eina de gestió d’aprenentatge que es fa servir arreu del món per universitats i molts centres educatius amb més de 160 milions d’usuaris registrats i traduïda a 120 idiomes.
 • Nextcloud
  És un gestor de fitxers com a documents, fulls de càlcul, enquestes i aplicacions al núvol, que s’integra amb un editor online i col·laboratiu; també disposa de calendari i de correu electrònic… Aquest gestor el fan servir diferents institucions, com el ministeri d’Interior de França.
 • BigBlueButton
  És una eina de videoconferència pensada específicament per l’entorn educatiu. Es fa servir a moltes escoles d’Alemanya.
 • WordPress
  És l’eina que es fa servir per dissenyar webs, és al darrere de moltes de les webs on naveguem habitualment.