Enviar i rebre correus

El botó “Correu” ens permetrà consultar el nostre correu electrònic dins el propi DD.

Un cop hem accedit al nostre correu des del Megamenú, podem fer les diverses accions típiques dels programes de correu com enviar missatges, afegir destinataris, etc. Destaquem a les imatges amb números algunes de les accions que es poden fer:

  1. Per enviar un correu.
  2. Destinataris: els destinataris permesos seran els del centre i aquells que el professorat hagi inclòs en la llista blanca de centre com a correus permesos.
  3. Es pot assignar un correu com a favorit.
  4. Es pot crear un esdeveniment. Aquests esdeveniments quedaran reflectits al nostre calendari.