Estructura de pantalla d’una videotrucada.

Visualització de la pantalla des del punt de vista de l’administrador. Cal tenir en compte que la visió de la pantalla per als diferents usuaris no serà la mateixa, dependrà dels permisos que hàgim donat a cada usuari.

Desglossarem la pantalla per parts:

1. Missatges #

Fent clic aquí s’obrirà o es tancarà la casella núm. 4:

 • Mostra si el xat és públic o privat.
 • Menú d’opcions del xat (casella núm. 5).
 • Missatge editable de benvinguda.
 • Enllaç a la pàgina de BigBlueButton.
 • Mostra l’enllaç de la reunió per si es dóna el cas que vulguem compartir-ho amb algú altre fora de la reunió. (Només es mostra als administradors).
 • Mostra els missatges que s’escriguin al xat i donant un espai per escriure missatges nous, també hi és.

2. Notes #

Fent clic aquí s’obrirà o es tancarà la casella núm. 4 mostrant un bloc de notes on podrem escriure en viu anotacions en un espai compartit amb els altres usuaris.

Opcions d’edició del bloc de notes:

 • Negreta (Ctrl+b).
 • Cursiva (Ctrl+i).
 • Subratllat (Ctrl+u).
 • Ratllat (Ctrl+5).
 • Llista ordenada (Ctrl+Mayús+n).
 • Llista desordenada (Ctrl+Mayús+l).
 • Desfer (Ctrl+z).
 • Refer (Ctrl+y).
 • Importar/Exportar a diferents formats d’arxius.

3. Usuaris #

Es mostrarà un llistat de tots els usuaris que són a la sala de reunions, identificant-los visualment, emmarcant-los en un quadrat (En el cas dels moderadors) o en un cercle (En el cas d’un usuari normal).

Al costat de la paraula “Usuarios” entre parèntesis surt el nombre d’usuaris de la sala, més a la dreta surt la icona un engranatge que ens dona accés a una sèrie d’accions (Només es mostra pels administradors):

 • Netejar totes les icones d’estat.
 • Activar o desactivar el silenciat de la reunió.
 • Desar noms d’usuaris (Acció molt útil per passar llista).
  Descàrrega la llista de persones en la sala BBB en un document .txt (Bloc de notes).
 • Bloquejar espectadors.
  Permet restringir l’ús de funcions específiques als participants com impedir que puguin escriure al xat general o veure la llista de participants.
 • Política de convidats.
  Canviar la configuració de la política de convidats a la reunió:
  • Preguntar al moderador.
  • Acceptar sempre.
  • Denegar sempre.
 • Crear sales externes.
  Fent clic aquí sortirà aquesta finestra on podrem crear altres sales filles de la sala on ens trobem.
 • Escriure subtítols.
  Fent clic aquí ens sortirà la següent finestra:

Haurem de seleccionar l’idioma que volem que apareguin els subtítols, un cop fet això ens apareixerà un botó a la part de baix de la pantalla de videoconferència.

Fent clic a aquesta icona tindrem accés a la configuració dels subtítols:

4. Finestra emergent #

S’obre o es tanca una finestra emergent quan cliquem a Missatges (núm 1) o Notes (núm 2), depenent quin d’ells accioni la finestra es mostra un contingut o un altre.

5. Menú de la finestra Xat #

Fent clic en aquest menú se’ns ofereix les següents opcions:

 • Guardar.
 • Copiar.
 • Netejar (Aquesta opció només surt als administradors).

6. Disseny net #

Fent clic en aquesta icona ocultarem o no tot el menú esquerre.

7. Estat de la connexió #

Fent clic a la icona ens sortirà aquesta finestra.

8. Opcions #

Es desplega un llistat d’opcions:

 • Desplegar a pantalla completa. Per sortir d’aquesta opció cliqueu la tecla “Esc“.
 • Configuració.
 • Quant a.
 • Ajuda.
 • Dreceres de teclat. No disponible.
 • Finalitzar reunió (Aquesta opció només surt als administradors).
 • Abandonar la reunió.

9. Accions #

Aquest botó només serà visible per a l’administrador de la videoconferència. Fent clic aquí s’obre una sèrie d’accions:

Com a presentador es té l’habilitat de pujar qualsevol document ofimàtic o PDF.  
És recomanable el format PDF per obtenir els millors resultats. Assegureu-vos que la presentació està seleccionada usant el selector circular a la part dreta.

 • Iniciar una enquesta.
 • Gestionar presentació.
 • Compartir un vídeo extern. Mitjançant un URL. Els vídeos externs compartits no apareixeran a l’enregistrament. YouTube, Vimeo, Instructure Media, Twitch, Dailymotion i adreces de fitxers multimèdia (per URL com https://example.com/xy.mp4) estan suportats.
 • Seleccionar un usuari a l’atzar.

10. Funcions de pantalla #

Farem esment d’esquerra a dreta:

 • Habilitar o deshabilitar àudio.
 • Canviar/Abandonar àudio.
 • Compartir Webcam.
 • Compartir la teva pantalla:
  • Pantalla completa.
  • Finestra de l’aplicació.
  • Pestanya del navegador
 • Restablir presentació.
 • Aixecar la mà.