Estructura de pantalles de Curs

Quan ens trobem dins d’un curs la visió general és la següent

 1. Bloc de dreceres
 2. Pestanya Tauler
 3. Pestanya Contingut
 4. Pestanya Tasques
 5. Pestanya General

A continuació explicarem en detall cadascun d’aquests blocs.

Bloc de dreceres #

A les pestanyes de “Tauler“, “Continguts“, “General“, apareix aquest bloc comú de dreceres per accedir a diferents espais associats al curs.

A continuació un detallarem cadascun d’aquests espais.

Recursos #

Per accedir a tots el recursos del curs, ens adreçarem al botó “Recursos”.

Apareixerà un llistat amb els diferents recursos que s’engloben dins del curs on ens trobem.

Classe virtual #

Per accedir a les classes virtuals del curs, haurem de prémer sobre el botó
Classe virtual”.

En funció de com haguem configurat l’eina “Aules” (el Moodle), trobarem un únic botó d’accés a la classe virtual o un llistat d’accessos a diferents classes virtuals.

Avaluacions #

Per accedir a l’informe del qualificador del curs on ens trobem, haurem de prémer sobre el botó “Avaluacions”.

Participants #

Per accedir al llistat de participants del curs on ens trobem, haurem de prémer sobre el botó “Participants”.

Grups #

Per accedir a la seccio Grups del curs on ens trobem, haurem de prémer sobre el botó “Grups”.

Tindrem accés a 3 pestanyes diferents:

 1. Grups
 2. Agrupaments
 3. Resum

Des de cadascuna d’aquestes pestanyes tindrem accés a diferents accions i visualitzacions. A continuació les explicarem.

Grups #

En aquesta pestanya podras realitzar les següents accións, aquestes accions estan dividides entre dos grups:

 1. Grups
  • Editar paràmetres del grup
   Per fer aquesta acció primer haurem de crear un grup.
  • Suprimir grup seleccionat
   Ens posarem d’amunt del grup que volem suprimir i clicarem el botó “Suprimir grup seleccionat“. Ens sortirà un missatge de confirmació per verificar l’eliminació del grup.
  • Crear grup
   Fent clic a aquest botó, se’ns obrira la següent finestra. On haurem d’implementa amb la informacio que ens demana.
   • Nom del grup (Obligatori)
   • Número ID de grup
   • Descripció del grup
   • Clau d’inscripció.
    Una clau d’inscripció obre l’accés al curs, que queda restringit a les persones que la saben. Si s’especifica una clau d’inscripció, l’usuari no només podrà inscriure’s al curs, si la coneix, sinó que també esdevindrà automàticament membre del grup.

     

    Les claus d’inscripció de grup s’han d’activar als paràmetres de l’autoinscripció, i també s’ha d’especificar una clau d’inscripció per al curs.

     
   • Missatgeria de grup.
    Si s’habilita, els membres d’un grup poden enviar missatges als altres membres del seu grup mitjançant el menú de missatges.
   • Imatge nova.
    Seleccioneu una imatge en format JPG o PNG. La imatge es retallarà com un quadre i es redimensionarà a 100×100 píxels.
  • Crear grups automàticament
   Se’ns crearan grups de manera automàtica. Per fer-ho primer haurem de complimentar una sèrie de dades, com:
   • General
    • Esquema de noms (Camp obligatori).
     El símbol de l’arrova (@) es pot fer servir per crear grups amb noms que contenen lletres.
     Per exemple: Grup @ generarà grups anomentats Grup A, Grup B, Grup C,…
     El símbol del coixinet (#) es pot fer servir per crear grups, amb noms que contenen números.
     Per exemple: Grup # generarà grups anomenats Grup 1, Grup 2, Grup 3, …
    • Crear grups automàticament basats en:
     • Nombre de grups
     • Membre per grup
    • Nombre de grups o membres per grup (Camp obligatori).
     Posarem la quantitat de grups o membres per grup que volem.
    • Missatgeria de grup.
     Si s’habilita, els membres d’un grup poden enviar missatges als altres membres del seu grup mitjançant el menú de missatges.
   • Membres del grup.
    • Selecciona membres del rol.
    • Selecciona membres de la cohort.
    • Selecciona els membres des d’un grup.
    • Assigna membres.
    • Impedeix que el darrer grup sigui massa petit.
    • Ignora usuaris en grups.
    • Inclou sols les inscripcions actives.
     Si s’habilita, els usuaris amb inscripció desactivada no seran inclosos als grups.
   • Agrupament.
    • S’estan agrupant els grups creats automàticament.
     • Sense agrupaments.
     • Nou agrupament.
    • Nom de l’agrupament.
   • Botons.
    • Previsualització.
    • Tramet.
    • Cancel·la.
  • Importa grups.
 2. Membres de:
  • Afegir/Suprimir usuaris.
   Per poder afegir o suprimir membres, primer haurem de seleccionar un grup o crear-lo avanç.
 1. Nom del grup seleccionat.
 2. Fer cerca dels membres del grup per suprimir-los. Disposem de diferents opcions de cerca.
 3. Botons per Afegir o suprimir membres. Primer haurem de fer la selecció de membres, tant individualment com per blocs.
 4. Usuaris donats d’alta al curs surten com a membres potencials per crear els grups, aquests usuaris estan ordenats per al rol al qual pertanyen.
 5. Fer recerca dels membres potencials per suprimir-los.

Agrupaments #

En aquesta pestanya podràs visualitzar els agrupaments ja existents i crear agrupaments nous.

Crear agrupaments #

Fen clic al botó “Crea agrupament” se’ns obrira la següent finestra.

Un com creat l’agrupament podrem, tornar a editarlo, suprimirlo, assignar-li o desassignar-li un grup (que ja haurem creat prèviament).

 1. Editar
 2. Suprimir
 3. Mostrar grups de l’agrupament

Resum #

En aquesta pestanya se’ns mostra un desglossament per agrupacions i per grups que s’han creat, amb els noms, un llistat amb els noms dels seus membres i el nombre d’usuaris que tenen.

Pestanya Tauler #

La primera opció del menú superior és “Tauler”. Aquesta pestanya mostrarà una llista del temps amb comentaris (timeline), activitats o recursos.

Accions al curs #

En la part superior dreta tenim situats dues icones amb les quals podrem fer les següents accions:

 1. Editar el curs
 2. Duplicar el curs

Accions a les publicacions (Comentaris, recursos i activitats) #

Nomenarem altres accions que es poden fer des d’aquesta pestanya.

 1. Escriure un comentari per compartir. Fent clic a la icona “+“:
  • Podrem triar amb qui compartim el comentari.
   • Tots els alumnes.
   • Individualment per cada alumne.
  • Escriure un comentari per compartir.
  • Crear una activitat o recurs.
 2. Accions sobre un comentari ja publicat. Disposem de dues iconas:
  • Paperera. Suprimirem el comentari.
  • Llapis. Editarem el comentari amb detall.
   • Paràmetres generals.
    • Publicació.
    • Descripció.
   • Paràmetres comuns de móduls.
    • Disponibilitat.
    • Número ID.
   • Restriccions d’accés.
    • Afegir una restricció.
     • Data.
      Impedeix l’accés fins a una data i hora especificades, o a partir d’aquesta.
     • Qualificació.
      Requereix que els estudiants assoleixin una qualificació especificada.
     • Grup.
      Permet només els alumnes que pertanyen a un grup especificat, o a tots els grups.
     • Agrupament.
      Permet només estudiants que pertanyen a un grup dins d’un agrupament especificat.
     • Perfil de l’usuari.
      Control d’accés basat en camps del perfil de l’estudiant.
     • Conjunt de restriccions.
      Afegeix un conjunt de restriccions implicades per aplicar la lògica complexa.
   • Etiquetes.
    Crear o seleccionar etiquetes.
 3. Respondre amb un comentari.
 4. Accions sobre una activitat o recurs ja inclòs en el curs (del timeline).
  • Icona de l’ull. Amagar o mostrar al tauler.
  • Icona de l’àncora. Ancorar a dalt del tauler.
  • Icona d’escombraries. Suprimeix l’activitat o recurs.
  • Icona del llapis. Ens porta a l’edició de l’activitat o del recurs.

Properes entregues #

En aquest bloc situat a l’esquerra, es mostren les activitats amb dates
d’entrega properes.

Pestanya Continguts #

La segona opció del menú superior és “Continguts”. Aquí trobarem la
informació del curs agrupada per seccions o temes.

Accions dins de “Contingunts” #

En la part superior dreta tenim situats tres icones amb les quals podrem fer les següents accions:

 1. Editar curs.
  Per edita els paràmetres d’un curs, haurem de prémer la icona de la clau anglesa per accedir a la pantalla d’edició de la fitxa del curs.
 2. Menú d’accions.
  Podem prémer sobre la icona d’engranatge per desplegar el menú d’ajustos, que conté les següents accions.
  • Edita paràmetres.
  • Filtres.
  • Configuració del llibre de qualificacions.
  • Cópia de seguretat.
  • Restaura.
  • Importa.
  • Reinicia.
  • Repositoris.
  • Mes.
   Ens porta a l’administració del curs i usuaris, on tindrem accés a:
   • Administració del curs.
    • Informes.
     • Registres.
     • Registres en directe.
     • Informe d’activitat.
     • Participació al curs.
    • Banc de preguntes.
     • Preguntes.
     • Categories.
     • Importa.
     • Exporta.
   • Usuaris.
    • Usuaris.
     • Usuaris inscrits.
     • Mètodes d’inscripció.
     • Grups.
     • Altres usuaris.
    • Permisos.
     • Comprova els permisos.
 3. Edita el contingut del curs.
  Activarem el mode d’edició prement sobre la icona del llapis situada a la part superior dreta de la nostra pantalla. El curs canviarà visualment i podrem editar-lo fent les següents accions.
  • Afegir una activitat o un recurs nou. Premen el botó “Afegeix una activitat o un recurs“.
  • Editar la secció.
  • Editar el tema.
   • Editar el tema.
   • Realça.
   • Ocultar el tema.
   • Suprimeix el tema.
  • Moure els recursos o activitats.
   Des de la icona de les fletxes amb creu podrem desplaçar els recursos o activitat en la posició que vulguem.
  • Entrar dins de l’activitat o recurs fent clic a la seva icona o al seu títol.
  • Editar el títol.
   Amb la icona en forma de llapis que està situada al costat de cada títol d’activitat o recurs podrem editar el seu títol ràpidament.
  • Editar el recurs o activitat.
   • Editar paràmetres.
   • Mou a dreta.
   • Ocultar.
   • Diplicar.
   • Assigna rols.
   • Suprimeix.
  • Icona d’avatar. Activar grups visibles o sense grups.

Bloc de contingut #

En el bloc de contingut es veuen les diferents sessions o temes del curs, també tindrem accés a aquest bloc des de la pestanya “General“.

Podrem crear temes nous al curs i seleccionar on ubicar-los. Per defecte quan creem un tema nou el situarà en l’últim joc, a baix de tot.

Per poder editar aquest tema nou haurem de fer clic a la icona del llapis situat a dalt a mà dreta de la finestra.

Fent clic a aquesta icona activarem l’edició del contingut. Se’ns obrirà la següent pàgina.

On podrem crear i editar el contingut del nostre curs.

Pestanya Tasques #

La tercera opció del menú superior és “Tasques”. Aquesta pestanya mostra el llistat de totes les activitats dels curs i el seu estat d’entrega. Serveix per tenir una visió global i simplificada de les activitats a fer o lliurades.

Pestanya General #

La quarta opció del menú superior és “General”. Aquesta pestanya mostra dades generals del curs que se solen consultar molt puntualment com per exemple: correu electrònic de la mestra o docent, horari, criteris d’avaluació, etc.

El nom d’aquesta pestanya és editable, des de la mateixa pestanya “General” i també des de la pestanya “Continguts“. Tindrem accés al “bloc de contingut“. Podrem crear una activitat o un recurs dins de la secció “General” i suprimir-lo o editar-los. Tambe tindrem accés a la edicio del curs.

Editar la pestanya “General” #

Se’ns obrira la següent finestra, on podrem:

 • Editar el nom de la pestanya.
  Haurem de margar “Personalitzat” per poder-ho fer.
 • Afegir un resum.
  La idea d’un resum del tema és un text molt breu per preparar als estudiants per a les activitats d’aquest tema (o setmana).
  El resum hauria de ser molt breu de manera que la pàgina principal del curs no es faci massa llarga.
  Si trobeu que no teniu prou amb una frase o dues, considereu l’alternativa d’afegir un recurs al tema (Per exemple: la primera activitat podria ser una pàgina titulada “Sobre aquest tema“).
 • Restriccions d’accés.
  Podrem afegir una restricció d’entre les següents:
  • Data.
   Impedeix l’accés fins a una data i hora especificades, o a partir d’aquesta.
  • Qualificació.
   Requereix que els estudiants assoleixin una qualificació especificada.
  • Grup.
   Permet només els alumnes que pertanyen a un grup especificat, o a tots els grups.
  • Agrupament.
   Permet només estudiants que pertanyen a un grup dins d’un agrupament especificat.
  • Perfil de l’usuari.
   Control d’accés basat en camps del perfil de l’estudiant.
  • Conjunt de restriccions.
   Afegeix un conjunt de restriccions implicades per aplicar la lògica complexa.

Editar nom de la pestanya des de “Continguts” #

Quant ens trobem a la pestanya “Continguts“, un cop hem activat l’edició fent clic a la icona en forma de llapis situada a la part superior-dreta de la pantalla, farem clic a la icona en forma de llapis al costat del nom “General” on se’ns dona l’opció d’editar aquest títol.