Repositori d’informació per argumentaris

Pla per a la Privacitat de Dades i la Digitalització Democràtica de l’Educació

https://xnet-x.net/ca/privacitat-dades-digitalitzacio-democratica-educacio-sense-google/#rep