Editar el compte d’usuari

A l’entorn de treball “Aules” es pot modificar el compte d’usuari.

Botó d'usuari
botó per editar el perfil d'usuari
 
 

Es poden modificar i ampliar les dades d’usuari. Sempre que s’introdueixi o modifiqui alguna dada, s’hauran de desar els canvis prement el botó de “Desa“.

 

Compte #

En la secció “Edita compte” es pot introduir o modificar el mail, nom, cognom i posar una imatge en l’avatar.

Editar compte

Quan editem el nostre avatar, cal assegurar-se de seleccionar un fitxer abans de desar els canvis, sinó no es pujarà la imatge del nostre avatar correctament.

Contrasenya #

En la secció “Canvia contrasenya“es pot modificar la contrasenya. Primer cal introduir la contrasenya vigent, posteriorment indicar la nova clau d’accés que es vulgui fer servir i, per últim, fer-ne la confirmació i desar els canvis.

Canviar contrasenya

Autenticador #

En la secció “Autenticador” s’explica com fer doble autenticació quan ens loguem, per augmentar la seguretat quan entrem al nostre compte. Ens demanarà el password i una aplicació mòbil que hem de descarregar-nos (FreeOTP o Google Authenticator) servirà per verificar l’entrada.

Descarregar l’aplicació FreeOTP #

Entrant a l’enllaç de FreeOTP podem veure els diferents repositoris d’aplicacions dels quals es pot descarregar l’aplicació.

Descarregar el FreeOTP des del repositori F-Droid #

F-Droid es un repositori de software (una store d’aplicacions) que només conté software lliure. Busquem l’aplicació al F-Droid i l’instal·lem. Atorguem permisos de funcionament de l’aplicació.

Un cop tenim l’aplicació instal·lada, per a afegir el compte en la qual volem que faci la doble autenticació hem d’escanejar el QR que hem vist en passos anteriors dins de la mateixa aplicació de FreeOTP.

Descarregar el FreeOTP des del respositori Play Store #

Play Store és un repositori de software (una store d’aplicacions) que pertany a Alphabet (Google) i conté tot tipus de software. Busquem l’aplicació al Play Store i l’instal·lem. Atorguem permisos de funcionament de l’aplicació.

Un cop tenim l’aplicació instal·lada, per a afegir el compte en la qual volem que faci la doble autenticació hem d’escanejar el QR que hem vist en passos anteriors dins de la mateixa aplicació de FreeOTP.

Descarregar l’aplicació Google Authenticator #

Entrant en l’enllaç de Google Authenticator podrem descarregar l’aplicació. També podrem buscar l’aplicació al Play Store.

Una vegada tinguem una de les dues aplicacions instal·lades en el nostre mòbil, mitjançant l’escaneig del QR obtindrem un codi d’un sol ús que haurem d’introduir a l’apartat “Autenticador” i fer clic a “Desa” per a finalitzar la configuració.

Sessions #

En la secció “Sessions” es mostra l’informació de la nostres sessions:

Sessions
 • IP
  Número de la nostra IP.
 • Iniciat
  Data i hora quan vam fer la primera entrada del dia a l’eina DD.
 • Últim accés
  Data i hora quan vam fer l’última entrada del dia a l’eina DD.
 • Expira
  Les sessions tenen un temps de connexió, quan passa aquest temps cal tornar-se a loginar.
 • Clients
  L’URL d’accés.

També podem sortir de totes les sessions que tinguem obertes (xat, correu, fitxers…) fent clic en el botó “Desconnecta de totes les sessions“.

Aplicacions #

En la secció “Aplicacions” es dona en detall l’informació de quin tipus de rols i permisos tenim a cada aplicació de l’entorn DD.

Aplicacions

Registre #

En la secció “Registre del compte” es mostra un mini històric de les nostres sessions.

Registre