Manual NotaBLE: adaptació a Gwido per a escoles de música

Aplicació NotaBLE

Les aplicacions Gwido (sistema de gestió de centres educatius) i DD (suite integral d’eines col·laboratives per a la docència) es poden connectar de manera que funcionin com una sola plataforma, amb una gestió unificada d’usuaris i amb un inici únic de sessió (Single Sign On). Un sistema Gwido-DD connectat és el que anomenem NotaBLE.

Adoptant la versió NotaBLE, la connexió apareix dins el mòdul Connexions de Gwido, al qual es pot accedir des de la icona d’endoll a la part superior dreta.

En aquesta vista, es veu el nom de la connexió i també el nombre d’usuaris sincronitzats, és a dir, quants usuaris de Gwido existeixen també a l’aplicació DD connectada.
 

Sincronització d’usuaris
Per evitar haver de crear els usuaris a DD manualment, en la vista Connexions es disposa d’una acció per sincronitzar tots els usuaris de tipus Professor i Estudiant que hi hagi a Gwido de cop. Això pot ser factible en escoles petites i amb pocs usuaris, però en general es recomana utilitzar l’acció massiva Sincronitza amb connexions externes que trobareu al mòdul Usuaris, al qual s’accedeix des de la icona .

Això us dóna la possibilitat de filtrar quins usuaris en concret voleu sincronitzar, utilitzant el Cercador, ja sigui una persona concreta trobada mitjançant la Cerca directa o bé un conjunt d’usuaris d’un tipus determinat, d’una categoria determinada o amb alguna altra característica comuna:

Clicar l’acció massiva Sincronitza amb connexions externes obre una finestra flotant que informa del conjunt d’usuaris que hem filtrat i que estem a punt de sincronitzar. Només cal seleccionar la connexió DD i clicar el botó Aplica:

Nota: L’aplicació DD requereix que els usuaris disposin d’adreça electrònica. Per tal que funcioni correctament la sincronització, assegureu-vos que els usuaris tenen adreça-e a la fitxa de Gwido.

Després de realitzar l’acció, a la llista d’usuaris la columna Connexions mostra que els comptes d’usuari estan connectats a DD. D’aquesta manera se sap quins usuaris estan sincronitzats i quins no:

Una vegada sincronitzats els usuaris, aquests existiran automàticament també a l’aplicació DD (amb el mateix nom d’usuari) però encara no hi podran iniciar sessió perquè faltarà sincronitzar la seva contrasenya, que per raons de seguretat el sistema no pot obtenir directament ja que només és coneguda pel propi usuari.

Per fer-ho el més fàcil possible i evitar haver de generar noves contrasenyes, el sistema està dissenyat de manera que un cop un usuari està sincronitzat, quan aquest accedeix a Gwido en el següent inici de sessió se sincronitza la seva contrasenya automàticament a DD.
De la mateixa manera, quan es restableix la contrasenya a un usuari o aquest se la canvia dins de Gwido, es resincronitza automàticament la contrasenya a DD.
Aquesta estratègia permet mantenir la mateixa contrasenya a les dues aplicacions i així, en cas que en algun moment alguna de les dues no estigui disponible, es pugui iniciar sessió i treballar igualment amb l’altra de manera independent.

Quan un usuari Gwido està completament sincronitzat, és a dir, amb el compte d’usuari replicat a DD i amb la contrasenya també sincronitzada, a la seva pàgina d’inici apareix la icona, que és una drecera per accedir directament a DD:


 

Ús del DD
Podeu accedir a un manual d’ús del DD al següent enllaç:
https://dd.digitalitzacio-democratica.xnet-x.net/manual/
 

Inici únic de sessió
Finalment, cal tenir en compte que la connexió Gwido-DD proporciona també la possibilitat d’inici únic de sessió (SSO), de manera que clicar a la drecera DD des de la pàgina d’inici de Gwido permeti accedir a DD directament sense haver de tornar a entrar credencials.
Això s’aconsegueix accedint a Gwido mitjançant l’adreça web amb un paràmetre especial (xlogin). Per exemple, si l’aplicació Gwido del centre té l’adreça

    https://exemple.gwido.cat

l’adreça d’inici de sessió unificat serà

    https://exemple.gwido.cat?xlogin=1

on trobarem una pàgina d’accés similar a la següent:

Manual d´ús del DD:
https://dd.digitalitzacio-democratica.xnet-x.net/manual/

Manual de protecció de dades per a escoles de música:
https://xnet.maadix.org/nextcloud/index.php/s/JJc8kXYPToR9nS3PDF