Botó “…” Opcions

Si fem clic a la icona dels tres punts ““situada a la part superior dreta de la pantalla, es desplegarà un llistat d’opcions:

Desplegar a pantalla completa. #

Per sortir d’aquesta opció cliqueu la tecla “Esc“.

Configuració. #

S’obrirà una finestra on podrem configurar diferents aspectes:

Opcions pels administradors #

Opcions per usuaris normals #

  • Quant a.
  • Ajuda.
    S’obre la pàgina d’ajuda de l’aplicació BigBlueButton on es mostren tutorials que fan menció a les funcions més comunes.
  • Dreceres de teclat.
    Depenent del navegador que es faci servir, poden sortir o no.
  • Finalitzar reunió (Aquesta opció solament surt als administradors).
  • Abandonar la reunió.