Accedir a la secció Webs

Per poder accedir a la secció “Webs“, caldrà obrir el Megamenú (menú principal)

Botó Webs
botó Web

    i fer clic al botó Webs.

 

O bé, posant la URL directa a WordPress:

https://wp.DOMINIDELCENTRE

La primera vegada que s’accedeix a aquesta pàgina veiem el següent:

Now lloc web

Ara ja ens trobem a l’entorn de treball de WordPress (sistema de gestió de continguts (CMS) que permet crear i mantenir un bloc o un altre tipus de web) i podrem començar a treballar a la nostra web.