Estructura de pantalla d’edició de pàgina

Visualització d’una pàgina en blanc

Barra superior #

Ens portarà a la pantalla de “Totes les pàgines“.Permet afegir un bloc nou a l’àrea de continguts.
Prement la icona “+” es mostrarà el selector de blocs. El bloc seleccionat es col·locarà on trobem situat el cursor.

 1. Modes.
  Les eines ofereixen diferents interaccions per la selecció i edició de blocs. Per a seleccionar, premeu la tecla d’escapament; per tornar a l’edició, premeu la tecla de retorn.
 2. Desfà la darrera acció que s’hagi realitzat o refà una acció que hàgim desfet.
 3. Mostra una finestra amb el nombre de paraules, encapçalaments, paràgrafs i blocs que hàgim afegit a la pàgina. Si hem afegit encapçalats al text, també veurem un esquema del document.
 4. Mostra una finestra amb tots els blocs que tinguem afegits. Fent clic en qualsevol col·locarem el cursor del ratolí al principi del bloc seleccionat.
 5. Desa l’esborrany.
 6. Previsualitzar el document en mode: escriptori, tauleta o mòbil, en una pestanya nova.
 7. Publicar la pàgina.
 8. Fent clic sobre la icona de l’engranatge (Opcions) aconseguirem que emergeixi o s’oculti un menú a la dreta que mostra les pestanyes de pàgina i Bloc.
 9. Fent clic a la icona dels 3 punts es desplegaran diverses opcions:
  • Vista
   • Barra d’eines superior.
    Accediu a totes les eines del document i del bloc en un mateix lloc.
   • Mode enfocat.
    Posa el focus en un bloc cada vegada.
   • Mode de pantalla completa.
    Això ocultarà la columna esquerra amb el menú d’administració de WordPress i la barra superior del WordPress mateix, deixant només l’àrea de treball per afegir el contingut.
  • Editor
   • Visual.
    Es mostren els blocs i les diverses eines de cadascun.
   • De codi.
    Només l’hem de fer servir si tenim coneixements d’HTML.
  • Eines
   • Gestor de blocs.
   • Gestiona tots els bolcs reutilitzables.
   • Dreceres de teclat.
    Combinacions de tecles que podem utilitzar per fer diverses accions.
   • Guia de benvinguda.
    Ens porta a una guia bàsica de WordPress.
   • Copia tot el contingut.
    Permet copiar tots els blocs d’una sola vegada.
   • Ajuda.
    Ens porta a una guia bàsica de WordPress.
  • Preferències.
   Mostra una finestra on podem triar els elements que volem mostrar i com volem que es mostrin, quan editem continguts.

Icona “+” #

Fent clic a la icona “+” s’obrirà un menú a la part esquerra on tindrem accés a:

 • Cercador.
  Podrem buscar pel nom (parcial o complet) quin bloc o patró volem utilitzar.
 • Blocs.
  Llistat per icones de tots els blocs que es disposa.
 • Patrons.
  Patrons creats pels diferents tipus de blocs, també es compta amb una sèrie de plantilles.

Tipus de Bloc #

Més recurrents #

Paràgraf Permet afegir un bloc de text. Cal tenir en compte que cada paràgraf serà un bloc independent. D’aquesta manera, si estem escrivint un text, en prémer intro es generarà un bloc nou.

Paràgraf Per afegir un títol, amb les etiquetes H2, H3, H4,…,H6 (les H mostren la jerarquia dels títols, com més petit el número més importància té el títol).

Paràgraf Per afegir imatges al contingut de la pàgina.

Altres tipus de blocs #

 • Galeria: Permet afegir una galeria d’imatges.
 • Àudio: Permet inserir un fitxer de so, seleccionant aquest fitxer, de manera que es mostrarà un reproductor.
 • Fitxer: Amb aquest bloc podrem seleccionar un fitxer de la Mediateca, de manera que estarà disponible per a baixar.
 • Vídeo: Podrem seleccionar un fitxer de vídeo de la Mediateca, pujar-lo des de la nostra terminal o inserint-lo des d’una URL, que es carregarà juntament amb un reproductor.
 • Llista: Crea una llista, amb punts o numeració.
 • Cita: Per mostrar una cita o frase, amb una mida de text més gran i lleugerament desplaçat, juntament amb l’autor d’aquesta.
 • Fons: Podrem seleccionar una imatge de fons, on després podrem afegir un text.
 • Més: Aquest element és invisible de cara a l’usuari que visita la pàgina i ja venia amb versions anteriors de WordPress. Afegeix una marca «Llegir més» per separar el text d’introducció, que es mostrarà al llistat d’articles del bloc, de la resta del contingut. Només es fa servir per a les entrades.
 • Botó: Permet afegir un botó, on podrem seleccionar el text que contindrà i el seu enllaç, a més de poder personalitzar-ne el disseny.
 • Columnes: Una de les millors novetats de Gutenberg. Permet afegir blocs addicionals separats per columnes on podrem decidir el nombre de columnes amb continguts que volem mostrar.
 • Mitjans i text: Amb aquest bloc podrem afegir tots dos elements de forma conjunta, mostrant la imatge a la dreta o esquerra del text. Realment això també es pot fer amb el bloc d’imatge, ja que podrem alinear-la a dreta o esquerra.
 • Salt de pàgina: Ens permet crear una paginació a l’article, de manera que cada vegada que afegim un bloc d’aquest tipus es prendrà com un canvi de pàgina.
 • Separador: Mostra una línia horitzontal separadora, amb possibilitat de triar entre diferents amplades i estils.
 • Espaiador: Serveix per afegir un espai separador entre els blocs que tingui abans i després, podem regular la seva amplada.
 • Taula: Per afegir una taula, on disposarem de l’opció de poder triar el nombre de files i columnes que necessitem.

Menú desplegable “opcions” / icona engranatge #

Fent clic a la icona de l’engranatge “Opcions” es desplega un menú on apareixen dues pestanyes:

 • Pàgina
  • Estat i visibilitat.
  • Enllaç permanent.
  • Imatge destacada.
  • Debats.
  • Atributs de la pàgina.
  • Disseny.
 • Bloc.
  Segons el tipus de bloc on estiguem treballant, sortiran unes accions o unes altres, en aquest cas d’imatge.