Botó “+” Accions

Aquest botó només serà visible per a l’administrador de la videoconferència. Fent clic en el botó “+” Accions, s’obre una sèrie d’accions:

Iniciar una enquesta. #

Es crearà un accés a la part esquerra de la pantalla, fent clic en aquest accés se’ns obrirà la finestra desplegable.

 1. Formular una pregunta.
  Haurem d’escriure quina pregunta volem fer.
 2. Tipus de resposta:
  • Veritat/Fals.
   Es pot afegir una altra opció
  • A/B/C/D.
   Es poden afegir o treure opcions.
  • Sí/No/Abstenció.
   Es pot eliminar l’opció d’abstenció o afegir una altra opció
  • Resposta de l’usuari.
   Resposta lliure.

Visualització de l’usuari #

L’enquesta sortirà com a finestra emergent en la part dreta-baixa de la pantalla.

Visualització de les respostes #

Per finalitzar l’enquesta haurem de fer clic a la icona “X“.

Es té l’opció de publicar les respostes, aquesta publicació es farà al taulell de missatges (Xat) i serà visible per a tots els usuaris.

Gestionar presentació. #

Quan fem clic en aquesta opció s’obrirà la finestra següent:

Com a presentador es té l’habilitat de pujar qualsevol document ofimàtic o PDF. És recomanable utilitzar el format PDF per obtenir els millors resultats.
Assegureu-vos que la presentació està seleccionada usant el selector circular a la part dreta.

Enumerem les accions que podem realitzar amb els arxius que hem pujat a la presentació:

 1. Permetre o no la descàrrega de la presentació.
 2. Cercle de verificació, per seleccionar-lo.
 3. Esborrar presentació.

Canviar quin document està a la presentació #

Al botó “+” Accions, ens sortiran tots els documents que hem pujat prèviament per fer la presentació, permetent seleccionar quin dels documents volem que es mostri en aquell moment.

Accions dins una presentació #

Enumerem les accions que podem realitzar dins de la presentació, encara que canviem de document a la presentació aquests canvis es mantindran:

 1. Eines
  • Text.
   • Mida de font.
   • Colors.
  • Línia.
   • Amplada del traç.
   • Colors.
  • El·lipse.
   • Amplada del traç.
   • Colors.
  • Triangle.
   • Amplada del traç.
   • Colors.
  • Rectangle.
   • Amplada del traç.
   • Colors.
  • Llapis.
   • Amplada del traç.
   • Colors.
 2. Desfer anotació.
 3. Netejar totes les anotacions.
 4. Activar rebuig de petició de paraula.
 5. Habilitar pissarra multiusuària.
 6. Seleccionar diapositiva.
  • Diapositiva anterior.
  • Desplegable per seleccionar la diapositiva que vols escollir.
  • Diapositiva següent.
 7. Zoom
  • Allunya vista.
  • Reiniciar zoom.
  • Apropar vista.
 8. Ajustar l’amplada.
 9. Fer presentació pantalla completa.
 10. Amagar presentació

Compartir un vídeo extern. #

S’haurà d’enganxar l’URL del vídeo que vulguem compartir.

Els vídeos externs compartits no apareixeran a l’enregistrament. YouTube, Vimeo, Instructure Media, Twitch, Dailymotion i adreces de fitxers multimèdia (per URL com https://example.com/xy.mp4) estan suportats.

Per deixar de compartir el vídeo, al botó “+” Accions, ens apareixerà l’opció “Aturar compartir vídeo extern“.

Seleccionar un usuari a l’atzar. #

Aquesta funció és útil si volem fer ronda de preguntes o fer un sorteig, per exemple.

Visibilització de l’administrador #

Es podrà repetir la selecció tantes vegades com es vulgui.

Visibilització de l’usuari #