Endreçar carpetes i arxius digitals

Cada centre educatiu té una cultura escolar pròpia que afecta la manera d’organitzar i anomenar la informació, però alhora hi ha necessitats i àmbits recurrents i comuns a tots els centres educatius.
És recomanable que la denominació de carpetes i arxius digitals del centre i l’estructura de la informació i la jerarquia de carpetes segueixi uns criteris i pautes d’estil perquè qualsevol persona del centre l’entengui a la primera.
Aquest manual aporta algunes orientacions al respecte: