Tipus d’enquestes


Quan creem una enquesta nova hem de triar entre aquests dos tipus:

  • Enquesta de dates.
  • Enquesta de text.

Enquesta de dates #

Aquest model d’enquesta ens permet demanar vots sobre les dates que vulguem.
Per exemple, proposem dies per fer una reunió o perquè els estudiants lliurin els seus treballs. Els estudiants votaran pels dies preferits.

Enquesta de text #

Aquest model d’enquesta ens permet demanar vots sobre algun tema que vulguem preguntar.
Per exemple, proposem disfresses per a carnaval. Els estudiants votaran per la disfressa que prefereixin.