Crear un curs nou

Accessos directes per crear un curs #

Per crear un nou curs es compta amb diversos accessos directes per poder-ho fer.

Barra superior #

Prement el botó “+” ubicat a dalt de la capçalera de l’entorn de treball de Moodle “Aules” (aquesta icona només surt estant a la pàgina d’inici).

Crear un curs nou ràpid

S’obrirà una pantalla més petita per assignar un nom i una categoria al curs, un cop emplenat clicar “Crear curs“. Posteriorment, haurem d’editar la configuració d’un curs.

crea un curs nou ràpid

Administració del lloc #

Clicant el menú emergent situat a dalt de la capçalera

S’obrirà un menú situat a la part esquerra de la nostra pantalla.

menú lateral

Entrar a la secció “Administració del lloc” i fer clic a “Gestiona cursos i categories

Administració del lloc

S’obrirà la següent pantalla.

Gestioó de la categoria i del curs

Seleccioneu la categoria del curs que es vol crear i premeu el botó “Crear un curs nou“. S’obrirà la pàgina “Afegeix un curs nou“, on es podrà editar el curs en detall.

Afegeix un curs nou.
 
 

Si es crea un curs sense seleccionar abans una categoria, el curs es crearà amb la categoria que surti per defecte marcada, en aquest cas “Cursos“.

 

“El centre” situat al menú esquerre #

Clicant a sobre del menú desplegable situat a la part superior-esquerra de la nostra pantalla, sortirà un menú a la part esquerra que ens oferirà diversos accessos: el que ens interessa és “El centre“.

Un cop a la pàgina del centre haurem d’activar l’edició fent clic a la icona de l’engranatge.

Apareixerà el botó “Afegeix un curs nou” a baix de tot d’aquesta pantalla.

Fent clic a aquet, s’obrirà la finestra “Afegeix un curs nou“, on es podrà editar el curs en detall.