Crear enquestes

El botó “Afegir nova enquesta” ens permet crear enquestes.

En accionar el botó se’ns obren les opcions per a crear l’enquesta.

Primer haurem de posar nom a la nostra enquesta i triar entre dos tipus:

 • Votació de dates
 • Votació de text

Un cop hem triat el tipus d’enquesta haurem de configurar-la. Per poder visualitzar-la en la nostra pantalla haurem de refrescar la finestra fent “Ctrl+r” o “F5“.

Estructura de barra de l’enquesta #

 1. Mostra gràficament si l’enquesta és tipus text o dates (Aquest camp ho hem triat quan hem creat l’enquesta).
  • Dades.
  • Text.
 2. Títol de l’enquesta (Aquest camp ho hem triat quan hem creat l’enquesta).
 3. Descripció de l’enquesta (Aquest camp s’omple quan fem la configuració).
 4. Menú de selecció.
  • Clonar enquesta.
  • Arxivar enquesta (Aquest camp surt només quan les enquestes són de la nostra propietat).
 5. Mostra gràficament quin tipus d’accés te l’enquesta.
  • Només usuaris convidats.
  • Tots els usuaris.
 6. Ens mostra qui és el propietari de l’enquesta.
 7. Ens diu quant fa que s’ha creat l’enquesta.
 8. Mostra la data de finalització de l’enquesta (Aquest camp s’omple quan fem la configuració).