Assignar alumnes a un Curs

Des de dins de qualsevol curs, a la pestanya “Tauler“, tenim accés a un menú situat a mà esquerra, on es pot accedir a la pàgina de “Participants” fent clic a la mateixa paraula “Participants” d’aquest menú.

Fent clic aquí se’ns obrirà una pantalla on haurem de prémer el botó “Inscriviu usuaris“.

S’obrirà una finestra flotant.

On se’ns oferiran les següents “Opcions d’inscripció” com:

  • Seleccionar usuaris. Es pot seleccionar més d’un usuari.
  • Seleccionar cohorts.
  • Assignar un rol.
  • Recuperar les qualificacions antigues d’usuari si és possible.
  • Inici de la inscripció. Es pot triar o la data d’inici de curs o el dia en què es fa inscripció.
  • Durada de la inscripció. Si es vol que la inscripció tingui una durada determinada caldrà indicar-ho.
  • Finalització de la inscripció. Aquesta data es pot modificar més enllà de la data de finalització del curs.
 
 

Cal anar amb compte d’assignar el rol correcte a l’hora d’inscriure els usuaris.