Accedir a Aules

A l’entorn de treball de Moodle “Aules” es pot entrar tant per:

  • https://moodle.DOMINIDELCENTRE
  • Botó “Aules” del Megamenú.

El botó “Aules” del Megamenú és el que dona accés a l’espai dels cursos, el qual funciona amb la tecnologia de software lliure Moodle i a on es poden visualitzar, crear i realitzar diferents funcions vinculades a un curs (o matèria, assignatura o projecte) com:

CREAR Crear un curs nou
Crear una activitat o recurs
Afegir una activitat o un recurs
CONSULTAR I VISUALITZAR Continguts, recursos i exercicis d’un curs, matèria o assignatura
Tasques per avaluar (si ets docent)
Tasques per entregar i el seu venciment (si ets alumne)
Calendari de lliuraments
Aquestes són un exemple de totes les funcions.