Crear una web

Un cop dins de l’entorn de treball de WordPress (sistema de gestió de continguts (CMS) que permet crear i mantenir un bloc o un altre tipus de web), s’ha de pressionar el botó “Afegir nou lloc web“.

entorn de treball WP

S’obrirà la següent pantalla, on haurem de fer els passos següents per crear la nostra pàgina web:

Tria tema #

Es pot triar una plantilla per crear la pàgina web (Camp no obligatori).

Per defecte surt marcada la plantilla “En blanc” on estarem utilitzant l’editor de WordPress Gutenberg.

Adreça del lloc (URL) #

Aquest camp està format per 2 seccions:

 • Fixa #

  És l’adreça del centre d’estudis https://wp.DOMINIDELCENTRE
 • Variable #

  El nom de la pàgina que estem creant, només es permeten lletres minúscules (a-z), números i guions.
  En aquest camp cal anar amb compte, ja que un cop creada la nova adreça, aquesta no es podrà tornar a repetir mai (no podran existir 2 adreces iguals, pel fet que no hi ha 2 webs amb el mateix nom).
  Es recomana que el centre d’estudis faci un llistat amb noms d’adreces recurrents per als diferents departaments, així cada any escolar el professor podrà esborrar el contingut de l’any anterior i reutilitzar la mateixa adreça.
  Un cop fem clic al botó “Afegir nou lloc web“, aquest URL no es podrà modificar. Fent una petició a l’administrador, sí que es podrà esborrar l’URL.

Nom del lloc web #

Aquest camp és com la descripció curta del lloc web. Es pot repetir tantes vegades com es vulgui. Es pot modificar un cop creat el web a la secció “Identitat del lloc web“.

nom del lloc

Idioma del lloc web #

Aquest camp determina amb quin idioma es publicarà la web.

Botó “Afegir nou lloc web” #

Un cop omplerts aquests camps podrem fer clic al botó “Afegir un nou lloc web“.

I s’obrirà la pàgina següent

Pàgina d'inici per editar la nostra web

On podrem començar a editar la nostra pàgina web.