Editar la configuració d’un curs

Accedir a l’edició d’un curs des de 0 #

Podem editar un curs quan l’afegim nou des de:

Accedir a l’edició d’un curs ja creat #

Accedir des de la Pàgina d’inici #

Des de la pàgina d’inici (sempre podrem tornar a aquesta pàgina fent clic a la icona del centre en aquest cas Xnet) visualitzem tots els cursos creats. Si cliquem d’amunt d’un curs del qual siguem els creadors o tinguem permisos d’edició, ens apareix una icona d’una clau anglesa, aquesta icona sortirà a totes les pestanyes: “Tauler“, “Continguts“, “Tasques“, “General“.

Fent clic a aquesta icona accedim a l’edició dels paràmetres del curs.

Accedir des de l’Administració del lloc #

Fent clic a la icona d’hamburguesa situada a la part esquerra-superior, se’ns desplegarà un menú a la part esquerra, haurem de seleccionar l’opció “Administració del lloc” situada a baix de tot d’aquest menú i fer clic a “Gestiona cursos i categories“.

Es pot accedir a l’edició dels cursos des de:

 • Fent clic d’amunt del títol del curs, a baix de la pàgina es desplegarà una fitxa del curs, entre d’altres, ens dona l’opció d’editar el curs. S’ha de ser el creador del curs o tenir permisos d’edició per poder accedir des d’aquí.
Fent clic d’amunt del títol del curs
 • Al costat del nom del curs hi ha una icona d’un engranatge, fent clic en aquesta icona ens portarà a l’edició del curs. S’ha de ser el creador del curs o tenir permisos d’edició per poder accedir des d’aquí.
Fent clic a la icona engranatge

Editar els paràmetres d’un curs #

Paràmetres generals #

Camps necessaris per crear un curs #

 • Nom complet del curs
  Apareix al capdamunt de totes les pàgines del curs i també a la llista de cursos.
 • Nom curt del curs
  Es mostrarà a la navegació i s’utilitza a la línia de l’assumpte dels missatges de correu electrònic del curs.
 • Categoria del curs
  Aquest paràmetre determina en quina categoria (dins de la llista de cursos) apareixerà el curs.
 
 

Cal recordar que per defecte en surt seleccionada una, caldrà eliminar-la (en cas necessari) i seleccionar-ne una a la casella desplegable.

 

Camps opcionals #

 • Visibilitat del curs
  Aquest paràmetre determina si el curs apareix a la llista de cursos i si els estudiants poden accedir-hi. Si es defineix com a Oculta, L’accés estarà restringit als usuaris amb permís per veure cursos ocults (com ara els professors), n’hi ha dues opcions:
  • Mostrar
  • Ocultar
 • Data d’inici del curs
  Aquest paràmetre determina el començament de la primera setmana per a un curs en format setmanal. També determina la data a partir de la qual estaran disponibles els registres d’activitat del curs. Si es reinicia el curs i es canvia la seva data inicial, totes les dates del curs es mouran de forma relativa a la nova data inicial.
 • Data de finalització del curs
  Aquest paràmetre determina el començament de la primera setmana per a un curs en format setmanal. També determina la data a partir de la qual estaran disponibles els registres d’activitat del curs. Si es reinicia el curs i es canvia la seva data inicial, totes les dates del curs es mouran de forma relativa a la nova data inicial.
 • Número ID del curs
  Moodle no mostra mai el número ID del curs. Només s’utilitza per identificar el curs contra sistemes externs. Si es té un codi oficial del curs, es pot usar aquí. Si no, es pot deixar aquest camp en blanc.
 
 

L’ID ha de ser únic per cada curs. Per aquest motiu recomanem que s’utilitzi el codi oficial del curs o crear un registre d’ID dels cursos perquè no hi hagi duplicitats.

 

Descripció #

 • Resum del curs
  S’inclou a la llista de cursos. Quan se cerca un curs, aquesta cerca no només es fa pel nom, també s’hi inclou el text del resum del curs.
 • Imatge del curs
  La imatge del curs es mostra en el resum dels cursos al “Tauler“. Des de l’administració del lloc es poden acceptar tipus de fitxers addicionals i habilitar més d’un fitxer.
  Es poden seleccionar les imatges des dels repositoris següents (com que aquesta selecció de repositoris és configurable per l’administrador,  existeix la possibilitat que a l’entorn de treball del vostre centre d’estudis no apareguin els mateixos):

Format de curs #

 • Format
  El format del curs determina la disposició de la pàgina del curs, podem seleccionar els següents tipus:
  • Format d’activitat única.
   Per mostrar una activitat o un recurs únics (com ara un qüestionari o un paquet SCORM) a la pàgina del curs.
  • Format social.
   Es mostra un fòrum a la pàgina del curs.
  • Format per temes.
   La pàgina del curs s’organitza en seccions temàtiques.
  • Format setmanal.
   La pàgina del curs s’organitza en seccions setmanals, en les quals la primera setmana comença en la data d’inici del curs.
 • Nombre de temes/setmanes
 • Temes ocults
  Aquest paràmetre determina si les seccions ocultes es mostren als estudiants en format reduït (potser per a un curs en format setmanal per indicar-hi les vacances) o si es troben completament ocultes.
  • Els temes ocults es mostren en format reduït.
  • Els temes ocults són completament invisibles.
 • Disposició del curs
  • Mostra totes les seccions en una pàgina.
  • Mostra una secció per pàgina.
 
 

Quan canvieu el format del curs actual a «Activitat única», comproveu que heu suprimit totes les activitats extra del curs, inclosos els «Anuncis». Tingueu en compte que l’estructura del curs pot veure’s modificada.

 

Aparença #

 • Imposa idioma
 • Nombre d’anuncis
  El fòrum d’anuncis és un tipus de fòrum especial que es crea automàticament en crear un curs.
  Té la subscripció forçada per defecte i només els usuaris amb permís adequat (per defecte, els professors) hi poden publicar missatges.
  Aquest paràmetre determina quants anuncis recents apareixen al bloc de darrers anuncis.
  Si el curs no té cap fòrum d’anuncis, és recomanable que el valor d’aquest camp sigui 0.
 • Mostra el llibre de qualificacions als estudiants
  Moltes activitats del curs poden ser qualificades. Aquest paràmetre determina si un estudiant pot veure la llista de totes les seves notes del curs mitjançant un enllaç en el bloc o al calaix de navegació.
 • Mostra informes d’activitat
  Hi ha informes d’activitat de cada participant que mostren la seva activitat dins del curs.
  Aquests informes inclouen tant una llista de les seves aportacions com uns registres d’accés detallats.
  Els professors sempre tenen accés a aquests informes per mitjà d’un botó visible a la pàgina del perfil de cada usuari.
  El professor pot controlar l’accés de l’estudiant als seus informes per mitjà d’un paràmetre del curs.
  En alguns cursos, aquests informes poden ser una eina útil perquè l’estudiant reflexioni sobre la seva implicació i la seva imatge en l’entorn virtual, mentre que en altres cursos pot resultar innecessari.
  Un altre motiu per a desactivar aquesta opció és que la generació de l’informe pot carregar una mica el servidor.
  En classes grans, per tant, pot ser més eficient desactivar-lo.
 • Mostra les dades de l’activitat
  Les dades de les activitats es mostren sempre a la pàgina de l’activitat. Aquesta configuració determina si les dades de l’activitat també es mostren a sota de cada activitat a la pàgina del curs.

Àrea de fitxers #

 • Mida màxima de càrrega
  Aquest paràmetre defineix la mida màxima dels fitxers que es poden penjar en aquest curs (l’administrador defineix un límit màxim vàlid per a tot el lloc).
  És possible posar límits inferiors dins dels diversos mòduls d’activitats.

Seguiment de compleció #

 • Habilita el seguiment de la compleció.
  Un cop activada, es poden establir condicions de compleció de l’activitat al paràmetre de l’activitat i/o es poden establir condicions de compleció de curs. Es recomana tenir-la habilitada; d’aquesta manera, es mostraran dades significatives a la vista global del curs al “Tauler“.
  • Mostra les condicions de compleció de l’activitat.
   Les condicions de compleció de l’activitat sempre es mostren a la pàgina de l’activitat. Aquest paràmetre determina si les condicions de compleció de l’activitat també es mostren a sota de cada activitat a la pàgina del curs.

Grups #

 • Mode de grups
  El mode de grup definit en l’àmbit de curs és el mode per defecte en totes les activitats de curs. Cada activitat que admeti grups pot definir també el seu propi mode de grup, encara que si s’imposa el mode de grup en l’àmbit de curs, s’ignorarà el paràmetre de mode de grup de cada activitat. Aquest paràmetre té 3 opcions:
  • Sense grups
  • Grups separats
   Cada membre d’un grup veu només el seu grup, els altres són invisibles.
  • Grups visibles
   Cada membre d’un grup treballa dins del seu propi grup, però pot veure també els altres grups.
 • Imposa el mode de grup
  Si es força el mode de grups, el mode de grups del curs s’aplica a cada activitat del curs. Aleshores els modes de grup de cada activitat no es tenen en compte.
 • Agrupament per defecte

Canvi de nom dels rols #

Aquesta opció us permet canviar els noms amb què es visualitzen els rols en el vostre curs. Per exemple, podríeu canviar el nom del rol “Professor” per “Tutor“. Només canvia el nom: Els permisos no canvien. Els nous noms apareixen a la pàgina de participants i en qualsevol altra pàgina del curs on s’utilitzin. Si es tracta d’un rol seleccionat per l’administrador com a administrador del curs, el nou nom també apareixerà a les llistes de cursos.

 • El nostre nom per “Gestor“.
 • El vostre nom per “Creador de cursos“.
 • El vostre nom per “Professor“.
 • El vostre nom per “Professor no editor“.
 • El vostre nom per “Estudiant“.
 • El vostre nom per “Visitant“.
 • El vostre nom per “Usuari autenticat“.
 • El vostre nom per “Usuari autenticat a la primera plana“.

Etiquetes #

Es poden escriure etiquetes per identificar amb més detall i més ràpid el tipus de curs en el qual estem. Ens posarem damunt de la casella editable, escriurem la descripció o descripcions curtes que vegem adequades i premen “Enter“.

Desar un curs o canvis a un curs #

Un cop hem complimentat o modificat les caselles que hàgim vist necessàries en el nostre curs tenim tres opcions:

 1. Desa i retorna
 2. Desa els canvis i visualitza
 3. Cancel·la

Aquestes opcions les trobarem com a botons a baix de tot de la pàgina.

Eliminar un curs #

Fent clic a la icona d’hamburguesa situada a la part esquerra-superior, se’ns desplegarà un menú a la part esquerra, haurem de seleccionar l’opció “Administració del lloc” situada a baix de tot d’aquest menú i fer clic a “Gestiona cursos i categories“.

Se’ns obrirà la pàgina “Gestiona cursos i categories“, en aquesta pàgina tenim dos accessos per poder eliminar un curs.

 • A la part dreta de la pantalla se’ns mostra un llistat amb tots els cursos, al costat de cada nom d’un curs visualitzarem un cubell d’escombraries.
 • Fent clic d’amunt del títol del curs, a baix de la pàgina es desplegarà una fitxa del curs, entre d’altres, ens dona l’opció de suprimir el curs. S’ha de ser el creador del curs o tenir permisos d’edició per poder accedir des d’aquí.

Si fem clic tant a la icona de les escombraries com al botó de “Suprimeix“, se’ns mostrarà una finestra de confirmació.

Un cop hem fet clic al botó “Suprimeix” se’ns obrirà una altra finestra de confirmació on apareixeran tots els components del nostre curs i podrem desmarcar les parts que no vulguem suprimir o deixar-ho tot marcat i fer clic al botó “Continua” situat a la part de baix de la pàgina on ens trobem, aquesta acció eliminarà el curs completament.

 
 

L’opció d’esborrat no té marxa enrere, per això recomanem utilitzar-la només en el cas d’estar completament segurs!! En el cas que no s’estigui segur es pot ocultar el curs pels usuaris amb rol estudiat.