Crear comptes d’usuari segurs en serveis en el núvol

Tant en l’entorn escolar com fora de l’escola, cada cop utilitzem més tecnologies, aplicacions i serveis digitals que estan disponibles gratuïtament online, com: Gmail, Drive, Canva, Genially, Google Sites, Story Bird, Thinklink, Musescore, Bubbl.us, Mentimeter, etc.
Aquestes tecnologies són softwares privatius, de codi no auditable i gestió de dades en servidors que no ens pertanyen a nosaltres sinó al seu desenvolupador.
Paral·lelament, podem utilitzar tecnologies de programari lliure no privatives com és el cas del paquet educatiu DD.
Atès que la sobirania de les dades generades en aquests dos grups de tecnologies té condicions diferents, en aquest document fem una sèrie de recomanacions tant per als comptes d’usuaris del paquet DD i com per als comptes d’usuaris de tecnologies privatives: