Accedir a l’entorn Enquestes

El botó “Enquestes” ens permetrà accedir a un espai on podrem crear i veure les enquestes (les que hem fet nosaltres, les enquestes on hem participat, etc.). A diferència dels Formularis, les enquestes acostumen a ser preguntes úniques de resposta ràpida, com triar una data de reunió o el nom de la classe, per exemple.

Opcions de visualització #

Dins d’aquest apartat teniu diferents opcions de visualització.

 1. Important.
 2. Les meves enquestes.
 3. Enquestes ocultes.
 4. Participated. Enquestes on hem participat.
 5. Enquestes públiques.
 6. Totes les enquestes.
 7. Enquestes tancades.

Les veiem més en profunditat a continuació.

Important #

Totes les enquestes que siguin rellevants o importants per a tu, perquè ets un participant o el propietari o hi estàs convidat. Sense les urnes tancades fa més de cinc dies, apareixeran en aquest apartat.

Les meves enquestes #

Aquí trobarem totes les enquestes de les quals siguem propietaris.

Enquestes ocultes #

Totes les enquestes ocultes a les quals tinguis accés apareixeran en aquest apartat.

Participat #

Aquí trobarem totes les enquestes en les quals hem participat posant un vot.

Enquestes públiques #

En aquest apartat podem trobar totes les enquestes públiques independentment de qui sigui el propietari.

Totes les enquestes #

Aquí trobarem totes les enquestes a les quals tenim accés.

Enquestes tancades #

En aquest apartat trobarem totes les urnes tancades on la votació està desactivada.

Arxiu #

Des del mateix menú, sota de tot, trobarem l’apartat “Arxiu“.

Aquí podem veure totes les enquestes arxivades de les quals siguem propietaris.

L’opció d’arxivar l’enquesta està situada en:

 
 

Cal recordar que per poder arxivar una enquesta has de ser el propietari.

 

Configuració de l’aplicació #

Per accedir a la configuració de l’aplicació haurem de dirigir la mirada a la part inferior esquerra de la nostra pantalla.

Se’ns obrirà una finestra emergent que ens brindarà les següents opcions:

 • Configuració d’usuari.
 • Configuració de rendiment.
 • Estils.

Configuració de l’usuari #

A la configuració de l’usuari podem configurar tres aspectes:

 • Utilitzar la recerca al calendari
  • Amb aquesta opció podem comprovar si una data d’una enquesta coincideix amb una entrada del nostre calendari. Podem afegir els calendaris a ser revisats.
 • Les votacions de text, per defecte en vista de llista
  • Marcarem aquesta opció si preferim mostrar l’enquesta de text en forma de llista vertical en lloc de la vista de quadrícula. El valor inicial és la forma de llista.
 • Les votacions de dates, per defecte en vista de llista
  • Marcarem aquesta opció si preferim mostrar l’enquesta de dates en forma de llista vertical en lloc d’en vista de quadrícula. El valor inicial és la forma de quadrícula.

Configuració de rendiment #

En aquesta configuració podem limitar la quantitat de cel·les de vot. Si s’aconsegueix el límit, s’oculta a tots els altres participants per a evitar problemes de rendiment. El valor per defecte és 1000.

Estils #

Aquests ajustos d’estil encara són experimentals, però podem modificar els següents:

 • Adoptar l’estil del Dashboard
  • Amb aquesta opció tindrem l’estil per defecte.
 • Establir estils individuals
  • Amb aquesta opció podem modificar alguns criteris d’estils.
   • Utilitzar color de fons
   • Utilitzar imatge de fons. Establir si aquesta és una imatge fosca.
   • Elements en primer pla translúcids.
    • Podem afegir un efecte translúcid en elements en primer pla com la barra lateral i la taula de la votació (No funciona en tots els navegadors).