Afegir preguntes

Un cop hem editat l’aparença del formulari (Color de fons, imatge de capçalera, títol, descripció del formulari), començarem a afegir preguntes fent clic a “+ Afegir una pregunta“.

Se’ns ofereixen diferents tipus de preguntes que podrem afegir en el nostre formulari:

Tipus de preguntes #

Caselles de selecció/verificació (Checkboxes) #

Si triem una pregunta tipus “Caselles de selecció/verificació” l’usuari podrà seleccionar una o diverses caselles alhora. Per crear i editar la pregunta, disposem de l’estructura següent:

 1. Títol de la pregunta.
 2. Desplegable que ens ofereix les següents opcions:
  • Obligatori (ho marcarem si la pregunta és obligatòria)
  • Suprimeix la pregunta.
 3. Per poder moure la pregunta a la posició que vulguem respecte a les altres preguntes.
 4. Afegir una imatge a la pregunta (haurem d’agafar l’URL del nostre repositori en forma d’enllaç).
 5. Afegir respostes: es poden afegir diverses respostes que l’usuari podrà marcar de forma múltiple.
Exemple de pregunta de caselles de selecció

Selecció múltiple (Multiple choice) #

Si triem una pregunta tipus “Selecció múltiple” l’usuari haurà de triar una sola resposta de les múltiples que se li donen i exclourà, per tant, les altres opcions de resposta. Les respostes possibles li apareixeran totes a la vista amb botonets tipus bullet. Per crear i editar la pregunta, disposem de l’estructura següent:

 1. Títol de la pregunta.
 2. Desplegable que ens ofereix les següents opcions:
  • Obligatori (ho marcarem si la pregunta és obligatòria)
  • Suprimeix la pregunta.
 3. Per poder moure la pregunta a la posició que vulguem respecte a les altres preguntes.
 4. Afegir una imatge a la pregunta (haurem d’agafar l’URL del nostre repositori en forma d’enllaç).
 5. Afegir una resposta nova.
Exemple de pregunta de selecció múltiple

Desplegable (Dropdown) #

Si triem una pregunta tipus “Desplegable” l’usuari haurà de triar una sola resposta de les múltiples que se li donen i exclourà, per tant, les altres opcions de resposta. Les respostes possibles no seran visibles a menys que s’obri el desplegable. Per crear i editar la pregunta, disposem de l’estructura següent:

 1. Títol de la pregunta.
 2. Desplegable que ens ofereix les següents opcions:
  • Obligatori (ho marcarem si la pregunta és obligatòria)
  • Suprimeix la pregunta.
 3. Per poder moure la pregunta a la posició que vulguem respecte a les altres preguntes.
 4. Afegir una imatge a la pregunta (haurem d’agafar l’URL del nostre repositori en forma d’enllaç).
 5. Afegir una resposta nova.
Exemple de pregunta desplegable, respostes desplegades
Exemple de pregunta desplegable, respostes plegades

Resposta curta #

Si triem una pregunta tipus “Resposta curta” l’usuari disposarà d’un camp on podrà escriure un text curt com a resposta. Per crear i editar la pregunta, disposem de l’estructura següent:

 1. Títol de la pregunta.
 2. Desplegable que ens ofereix les següents opcions:
  • Obligatori (ho marcarem si la pregunta és obligatòria)
  • Suprimeix la pregunta.
 3. Per poder moure la pregunta a la posició que vulguem respecte a les altres preguntes.
 4. Afegir una imatge a la pregunta (haurem d’agafar l’URL del nostre repositori en forma d’enllaç).
 5. Els usuaris poden introduir una resposta curta.
Exemple de pregunta amb resposta curta

Text llarg #

Si triem una pregunta tipus “Text llarg” l’usuari disposarà d’un camp on podrà escriure un text llarg. Per crear i editar la pregunta, disposem de l’estructura següent:

 1. Títol de la pregunta.
 2. Desplegable que ens ofereix les següents opcions:
  • Obligatori (ho marcarem si la pregunta és obligatòria)
  • Suprimeix la pregunta.
 3. Per poder moure la pregunta a la posició que vulguem respecte a les altres preguntes.
 4. Afegir una imatge a la pregunta (haurem d’agafar l’URL del nostre repositori en forma d’enllaç).
 5. Els usuaris poden introduir una resposta llarga.
Exemple de pregunta de text llarg

Data #

Si triem una pregunta tipus “Data” l’usuari disposarà d’un calendari on podrà indicar una data. Aquest tipus de pregunta no consisteix a triar entre diverses opcions de data, sinó que directament la persona que respon el formulari indica una data. Per crear i editar la pregunta, disposem de l’estructura següent:

 1. Títol de la pregunta.
 2. Desplegable que ens ofereix les següents opcions:
  • Obligatori. (Marcarem si la pregunta és obligatòria de contestar)
  • Suprimeix la pregunta.
 3. Per poder moure la pregunta a la posició que vulguem respecte a les altres preguntes.
 4. Afegir una imatge a la pregunta (haurem d’agafar l’URL del nostre repositori en forma d’enllaç).
 5. Els usuaris poden seleccionar en el calendari una data.
Exemple de pregunta de Data

Data i hora #

Si triem una pregunta tipus “Data i hora” l’usuari disposarà d’un calendari on podrà indicar una data i una hora. Aquest tipus de pregunta no consisteix a triar entre diverses opcions de data i hora, sinó que directament la persona que respon el formulari indica una data i una hora. Per crear i editar la pregunta, disposem de l’estructura següent:

 1. Títol de la pregunta.
 2. Desplegable que ens ofereix les següents opcions:
  • Obligatori. (Marcarem si la pregunta és obligatòria de contestar)
  • Suprimeix la pregunta.
 3. Per poder moure la pregunta a la posició que vulguem respecte a les altres preguntes.
 4. Afegir una imatge a la pregunta (haurem d’agafar l’URL del nostre repositori en forma d’enllaç).
 5. Els usuaris poden seleccionar en el calendari una data i una hora.