Traspassar el contingut del Drive a Fitxers

El primer pas recomanable per fer un traspàs d’arxius des del Drive de Google als Fitxers del DD és tenir molt ben organitzats els fitxers (carpetes) en l’entorn Google de manera que el traspàs sigui més fàcil de realitzar. Aquest traspàs és, per tant, una bona ocasió per endreçar els arxius comuns del centre o els personals de cadascú. Per endreçar els arxius i denominar-los de forma eficaç, podeu consultar el manual sobre com Endreçar carpetes i arxius digitals.

Un cop fet això, procedirem a fer el traspàs. A grans trets aquest traspàs implica: descarregar en un zip els arxius del Drive al nostre ordinador i, des de l’ordinador, carregar-los a la secció Fitxers del DD. Com que els Fitxers del DD funcionen amb la tecnologia Nextcloud, per fer aquesta càrrega cal instal·lar-se prèviament l’aplicació de Nextcloud a l’ordinador.

Pas 1: descarregar manualment la carpeta de Google Drive #

Primer de tot anem al Drive i descarreguem els continguts que volem migrar al nostre ordinador. La carpeta es baixarà en un zip (Es generarà un zip per cada 2G de capacitat).

Pas 2: descomprimir el zip #

Un cop descarregat a l’ordinador, s’haurà de descomprimir el zip.

Pas 3: instal·lar-se i donar-se d’alta en l’aplicació de Nextcloud #

Un cop preparats els fitxers que es migraran i abans de fer el traspàs als Fitxers del DD, cal descarregar-se a l’ordinador o al mòbil l’aplicació de Nextcloud, es pot fer:

 1. L’aplicació per escriptori.
 2. L’aplicació per mòbil. (La instal·lació per mòbil s’explica en “Nextcloud per mòbils“).

Instal·lar aplicació Nextcloud per a escriptori #

Fer clic al tipus de sistema operatiu que tinguem al nostre ordinador per descarregar l’aplicació. Passos d’instal·lació i ús:

icona

 

   Es generara un accés directe de l’aplicació a l’escriptori del nostre terminal.

 

Donar-se d’alta en l’aplicació Nextcloud un cop instal·lada #

Donar d’alta el compte de l’usuari de DD a l’aplicació de NextCloud Desktop (només la primera vegada es poden tenir molts comptes). Si ja estem loguejats, aleshores no ens demanarà la contrasenya.

 
 

Al nom del servidor haurem d’introduir l’URL del Nextcloud del centre d’estudis, per exemple: “https://nextcloud.DOMINIDELCENTRE.net”.

Es pot triar entre tres opcions:

 • Utilitzar fitxers virtuals en comptes de descarregar el contingut immediatament.
 • Sincronitzar-ho tot des del servidor.
  • Preguntar abans sincronitzar carpetes més grans de (x).
  • Preguntar abans sincronitzar emmagatzematges externs.
 • Triar què sincronitzar.

Estructura de l’aplicació Nextcloud #

Fent doble clic a la icona de l’aplicació, s’obrirà a la part inferior del nostre escriptori una finestra emergent.

Numerem les parts que la componen:

 1. Nom d’usuari. S’obre un desplegable que mostra:
  • Nom de l’usuari amb un menú:
   • Establí l’estat.
   • Tancar sessió.
   • Eliminar compte.
  • Afegir compte.
  • Continuar o aturar sincronització per a tots.
  • Ajustaments.
  • Sortida.
 2. Carpetes.
 3. Accés directe a aplicació Nexcloud Talk.
 4. Accés directe a:
  • Fitxers.
  • Fotografies.
  • Activitat.
  • Correu.
  • Cercles.
  • Calendari.
  • Enquestes.
  • Formularis.
 5. Cercador de fitxers.
 6. Mostra si la sincronització està activada o no.
 7. Porta a la ubicació d’aquest fitxer.
 8. Obrir diàleg de compartir.
 9. Mostra més accions.

Pas 4: copiar els fitxers al Nextcloud instal·lat #

Farem una còpia de la carpeta que hem descomprimit abans per arrosegar-la a l’accés que s’ha creat en el nostre sistema d’arxius de NextCloud (Windows en instal·lar l’aplicació ens crea un enllaç a la carpeta de Windows).

Pas 5: activar la sincronització al núvol #

Sincronitzem o revisem que estigui activa la sincronització des de l’aplicació de NextCloud per a Desktop.

Visualització de la sincronització activada #

Visualització de la sincronització desactivada #

Pas 7: comprovar el traspàs de fitxers #

Finalment, haurem de revisar que tot s’ha pujat a la secció Fitxers del DD. Per fer-ho, podeu comprovar el nombre d’arxius i/o carpetes, el seu pes i l’estructura.

 
 

Per no tenir el contingut duplicat en local, cal tancar sessió i eliminar compte de l’aplicació de Nextcloud. D’aquesta manera no apareixerà el directori “Nextcloud” i, per tant, no generarà confusió a l’usuari. A més, si es manté la sincronització, sense haver tancat sessió i s’elimina d’aquest directori qualsevol fitxer o carpeta, aleshores també s’eliminarà del DD (fitxers) per la qual cosa és important recalcar que és millor deixar de sincronitzar un cop finalitzada la sincronització o ser més dràstic i tancar sessió i eliminar el compte.