Migració d’usuaris a l’entorn DD

Cal entrar al compte d’admin del centre https://admin.DOMINIDELCENTRE

Farem clic a l’opció “Import” situat al menú lateral esquerre.

Al menú de la part superior dreta disposarem de diferents opcions, haurem de seleccionar “Sample upload“:

Automàticament, se’ns descarregarà una plantilla de .CSV que haurem d’emplenar. Per fer-ho haurem de seguir unes normes:

 • Quan obrim el document descarregat se’ns obrirà la finestra següent:

 

 • Groups: grups on s’assigna a l’usuari, si es vol que l’usuari aparegui a més d’un grup, farem la separació de cada grup amb una coma dins de la columna groups. (Camp obligatori).
 • Firstname: Nom de l’usuari. (Camp obligatori).
 • Lastname: Cognoms de l’usuari. (Camp obligatori).
 • Email: Email de l’usuari. (Camp obligatori).
 • Username: Nom d’usuari que es vol mostrar. (Camp obligatori).
 • Password: Cal emplenar-lo sempre però a la següent columna determinarem si és temporal o no. (Camp obligatori).
 • Password_temporal: Es determina si el password anterior és temporal o no. (Camp obligatori).
 • Role: Quin tipus de rol volem que tingui l’usuari: (Camp obligatori).
  • Student.
  • Teacher.
  • Manager.
 • Quota: Aquest camp s’emplenarà posteriorment pels gestors de l’eina.
 
 

Es recomana no pujar usuaris ja existents, perquè es trepitjaran totes les dades preexistents al sistema d’aquests usuaris.

 

 

Un cop s’ha omplert i hem comprovat que tots els camps estiguin correctament, farem clic a “Upload“.

Apareixerà una finestra emergent donant-nos dos formats de pujada:

 • GAdminconsole JSON: Per a importar directament del Google Drive.
 • CSV user with groups: Seleccionarem aquest.

Farem clic a “Seleccionar archivo” o “Examinar” (A cada ordinador pot aparèixer de forma diferent), haurem de buscar al nostre ordinador la plantilla que prèviament hem actualitzat amb les dades reals dels usuaris i la seleccionarem per carregar les dades.

Un cop seleccionat el fitxer farem clic en “Process” per començar el bolcatge de les dades.

 
 

En cas que no es visualitzin els usuaris que hem afegit, haurem de fer clic a “Sync to system” (situat a la part superior-dreta de la pantalla) i refrescar la pàgina, o podrem fer tant: Fent clic a “Resync” situat a la part superior del menú esquerre, pressionant “F5” o “Ctrl+r“.

 

Altres consideracions

En funció de com s’obren aquests arxius, poden aparèixer signes o codificacions incompatibles per la càrrega.

Netejar els salts de línia de Windows #

Per exemple, en primer lloc, si es treballa a Windows, cal tenir en compte que el fitxer CSV tindrà els salts de línia propis de Windows (CRLF) i necessitem tenir només els d’Unix (LF).
Per això hem d’obrir en un editor de text pla, per exemple el Notepad++(Altres editors de text: Visual Studio Code, Sublime Text), i treure’ls.

Per fer la neteja, anem a la carpeta on es troba el fitxer, amb el ratolí punxem al botó dret i l’obrim amb l’editor de text “Notepad++“. Com veiem a la imatge següent:

A continuació, veurem el fitxer de la següent manera:

Al menú de dalt a l’esquerra, busquem la ruta: Edit/EOL Conversion/ Unix (LF)

Aleshores, veurem el canvi en el salt de línies:

Ara només apareix LF, guardem i pugem el fitxer al DD.

Instal·lar-se Notepad++ #

Notepad++” és un editor de text i de codi font lliure amb suport per a diversos llenguatges de programació. Amb suport nadiu per a Microsoft Windows.
Semblant al bloc de notes perquè també pot editar text sense format i de manera simple.

Per fer la instal·lació, fes clic aquí 

Podrem seleccionar l’idioma que vulguem.

Per tenir nocions de l’ús de “Notepad++” us deixem una guia didàctica. 

Utilitzar l’encoding UTF-8 #

També és important, en segon lloc, tenir en compte que l’encoding ha de ser UTF-8: