Menú d’accions a un formulari

La pantalla de “Formularis” té un menú a l’esquerra on apareixen els formularis creats per nosaltres (Els vostres formularis) i els compartits amb nosaltres (Compartits amb vostè).

Des de la secció de menú “Els vostres formularis“, la icona “” associada a cada formulari creat per nosaltres, ens permetrà fer diferents accions.

 

 
 

Els permisos d’edició i revisió dels resultats només pertanyen al creador del formulari. Només el creador del formulari el pot modificar o veure les respostes que s’han donat.

 

 

Si fem clic a la icona “” se’ns apareixerà una finestra emergent que ens oferirà accions com:

  • Compartir l’enllaç: se’ns farà una còpia de l’enllaç per enganxar-la on vulguem farem “Ctrl+v“.
  • Resultats: se’ns obrirà una finestra mostrant-nos els resultats dels formularis enviar.
  • Copia el formulari: ens generarà una còpia del nostre formulari amb el mateix títols + còpia.
  • Suprimeix el formulari: ens esborrarà el formulari del nostre repositori de formularis. Haurem de confirmar l’eliminació del formulari.