Estructura de la pantalla Formularis

Estructura de la pantalla general de formularis #

La pantalla de l’espai de treball “Formularis” està composta per diferents seccions:

 1. Top bar o barra superior.
 2. Menú esquerre.
 3. Botó “Crear un formulari“.

Menú esquerre #

A la part esquerra de la pantalla tenim accés a un menú, components d’aquest mení:

 1. Botó “Formulari nou“.
 2. Botó per obrir o tancar el menú esquerre.
 3. “Els vostres formularis”. Llistat on surten els nostres formularis. Amb el botó dels tres punts “…” Tindrem accés a les “Accions a un formulari“.
 4. “Compartits amb vós”. Llistat on ens apareixeran els formularis que han compartit amb nosaltres.

Estructura de la pantalla d’un formulari #

Quan creem un formular, a la pantalla apareixeran diferents seccions:

 1. Botó per obrir o tancar el menú esquerre.
 2. Cos de la pàgina, on apareix el contingut del nostre formulari.
 3. Consultar els resultats d’un formulari.
 4. Botó “Comparteix l’enllaç“.
 5. Icona amb el que s’obre o tanca la configuració per compartir el formulari.