Crear i pujar carpetes i arxius

A l’entorn de “Fitxers” (Nextcloud), si fem clic a la icona “+” es desplega una llista d’accions que pots realitzar:

Puja un fitxer #

S’obre una finestra amb les últimes descàrregues que s’han realitzat i un botó on es dóna l’opció de “Mostrar tots els fitxers“, s’obrirà una finestra amb les carpetes dels arxius que conté el vostre terminal.

Crear una carpeta #

Fent clic en “Crea una carpeta” s’obre una casella editable, on posarem el nom de la carpeta que estem creant nova i cliquem la fletxa. Es recomana que per desar els canvis es premi “Ctrl+r“.

Eina Onlyoffice #

És un editor de diferents tipus de documents, és compatible amb els documents de Microsoft Office. Per més informació…

Funcions de l’eina Onlyoffice #

Funcions que ens permet realitzar entre d’altres:

Des d’un document generat amb Onlyoffice és possible escriure en qualsevol idioma. Aquesta funcionalitat la tenim integrada en el nostre ordinador i és suportada per Onlyoffice. Per a poder-ho fer s’hauran de seguir els següents passos:

Anem a la “Configuració” del nostre ordinador apartat “Hora i llengua” i dins “Llengua“.

Afegir la nova llengua al nostre ordinador #

Tal com podem veure en la imatge anterior, el següent pas seria “Afegir una llengua” que el nostre ordinador pugui reconèixer i així poder utilitzar-lo amb diferents programes.

Un cop descarregada la llengua que ens interessi ja podem escriure amb aquesta sempre que ho necessitem.

Podem tenir tantes com vulguem i escriure simultàniament en totes elles.

Canvi de llengua #

Per poder canviar la llengua ho farem des de la barra de tasques del nostre ordinador.

  • Seleccionem la llengua. Farem la demostració amb el Xinès.
  • Quan seleccionem veiem que ens surten dues icones.
    • La de la dreta ens indica en quina llengua tenim el teclat en aquests moments
    • La de l’esquerra ens indica en quin mode d’escriptura tenim el teclat. Amb llengües amb caràcters especials, ens donarà l’opció de mode anglès o mode de la llengua, en aquest cas el mode Xinès.
      • Per a poder canviar ràpidament entre aquestes maneres d’escriptura podem pressionar el “Shift” del nostre teclat.

Ara que ja tenim la llengua que ens interessa al nostre ordinador podem utilitzar-la al Onlyoffice entre altres programes.

A la guia d’usuari podreu trobar qualsevol funció que vulgueu aplicar, també podreu trobar informació a https://api.onlyoffice.com/.

Crear un document #

Fent clic en “Document” s’obre una casella editable, on posarem el nom del document que estem creant nou i cliquem la fletxa. Es recomana que per desar els canvis es premi “Ctrl+r“.

S’obrirà una nova finestra amb un document de text de l’eina Onlyoffice.

Crear un full de càlcul #

Fent clic en “Full de càlcul” s’obre una casella editable, on posarem el nom del document que estem creant nou i cliquem la fletxa. Es recomana que per desar els canvis es premi “Ctrl+r“.

S’obrira una nova finestra amb un full de càlcul de l’eina Onlyoffice.

Crear una presentació #

Fent clic en “Presentació” s’obre una casella editable, on posarem el nom del document que estem creant nou i cliquem la fletxa. Es recomana que per desar els canvis es premi “Ctrl+r“.

S’obrirà una nova finestra amb un software per a l’edició de presentacions, a través de diapositives (PowerPoint) de l’eina Onlyoffice.

Crear una plantilla de formulari #

Fent clic en “Plantilla de formulari” s’obre una casella editable, on posarem el nom del document que estem creant nou i cliquem la fletxa. Es recomana que per desar els canvis es premi “Ctrl+r“.

S’obrirà una nova finestra amb ….. de l’eina Onlyoffice.

Set up template folder: fent clic en “Set up template folder” s’obre una casella editable, on posarem el nom del document que estem creant nou i cliquem la fletxa.

Crear un pad #

Fent clic en “Pad” s’obre una casella editable, on posarem el nom del document que estem creant nou i cliquem la fletxa. Es recomana que per desar els canvis es premi “Ctrl+r“.

Crear un document de text #

Fent clic en “Nou document de text” s’obre una casella editable, on posarem el nom del document que estem creant nou i cliquem la fletxa. Es recomana que per desar els canvis es premi “Ctrl+r“.

S’obrirà una nova finestra amb ….. de l’eina Onlyoffice.